Na Razvojni agenciji Slovenske gorice po nekaj letih premora znova pripravljamo katalog lokalne ponudbe vseh 10 občin, ki so članice LAS Ovtar. Prvi katalog Ovtarjeve ponudbe je leta 2012 zajemal zgolj 6 občin, v tiskani verziji pa je obsegal 1000 izvodov in 66 strani. V vsaki od pridruženih občin (Pesnica, Šentilj, Duplek, Sv. Andraž) smo v zadnjem letu ali dveh obiskali že veliko večino ponudnikov, jim predstavljali našo dejavnost in možnosti sodelovanja, kljub temu pa obstaja možnost, da smo kljub vloženemu trudu še koga nenamerno izpustili. Na tem mestu bi vas prosili za pomoč in sodelovanje v obliki uporabe vaših lokalnih kanalov obveščanja, da bi ta informacija prispela do čim več zainteresiranih ponudnikov iz vaše občine. Ideja je, da bi informacijo o možnosti brezplačnega vpisa v skupen katalog objavili na spletni strani posamezne občine, v lokalnih časopisih/glasilih, na družbenih omrežjih, na dogodkih in preko drugih sredstev obveščanja – verjetno je najbolje, da to v vsaki občini posebej presodite sami, kaj bi bilo najbolj učinkovito. Želeli bi, da bi bil končni seznam čim bolj celovit, da se ne bi kdo kasneje počutil zapostavljenega.

V prilogi pošiljam celotno besedilo z uporabnimi informacijami, ki smo ga objavili tudi v Ovtarjevih novicah, na naši spletni strani in na socialnih omrežjih. Tega se lahko v celoti ali deloma prekopira, za spletne objave pa predlagam, da se napiše kak stavek, nato pa naredi povezava na https://www.rasg.si/index.php/nov-katalog.

Katalog/brošura bo na vizualno privlačen način poleg osnovnih podatkov in fotografskega materiala obogaten tudi z informacijami o lokalni kulinariki, turističnih znamenitostih, vodilnih produktih in z zemljevidom območja. Vseboval bo tudi predstavitev v nemškem jeziku, saj se vedno bolj povezujemo in predstavljamo tudi na avstrijskem Štajerskem. Dokončni podatki za objavo bi naj bili zbrani do 10. decembra 2018, neuradno pa bomo za vse zamudnike ta rok podaljšali najkasneje do srede januarja 2019. Katalog, v katerem bi bilo po trenutnem štetju okoli 190 ponudnikov, bi naj bil natisnjen najkasneje spomladi naslednje leto, ko se pričnejo sejmi in drugi predstavitveni dogodki v regiji. Tehnični in oblikovalski vidiki so še v fazi razvoja in bodo kmalu znani.

VABILO - KATALOG