Spoštovane Trojičanke in Trojičani.
Ta vikend se občina seli v nove prostore. Prosimo za razumevanje.

20190111113824 001

 

OBVESTILO O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec in edini uporabnik osebnih podatkov vašega otroka je OBČINA SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah, tel. št. 02/729-50-20, e-mail: obcina@sv-trojica.s.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO) je: Jasmina Vidmar, Skupnost občin Slovenije, Kontaktni podatki: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

Osebne podatke vašega otroka zbiramo zgolj zaradi povabila vašega otroka na obdarovanje božička.

Osebne podatke otroka ( ime, priimek, naslov in rojstni datum) obdelujemo na podlagi vaše privolitve. Osebni podatki, ki jih obdelujemo so: ime, priimek, naslov in rojstni datum vašega otroka.

Osebnih podatkov vašega otroka ne bomo posredovali nikomur, ne bomo jih prenašali v tretje države in z vašimi podatki ne bomo izvajali avtomatizirane obdelave.

Osebne podatke vašega otroka bomo obdelovali najkasneje do zaključka prvega razreda osnovne šole.

Privolitev lahko kadarkoli prekličete preko kontaktnega naslova:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali na naslov: Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Imate pravico do preklica privolitve, dostopa do osebnih podatkov, pravico do popravka, izbrisa, omejitve in prenosa podatkov, ki jih uveljavljate preko kontaktnega naslova: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

V primeru, če menite, da naša obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov, lahko svojo pritožbo posredujete nadzornemu organu s področja varstva osebnih podatkov, ki je v Sloveniji Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

 

Obrazec za privolitev za vodenje podatkov otroka

jasliceDrage občanke, dragi občani, spoštovani obiskovalci in ljubitelji jaslic,
tudi letos bo v Protokolarno razstavnem centru Sv. Martina v Sveti Trojici v Slovenskih goricah (samostanski kleti) potekala že 8. razstava jaslic. Razstava bo na ogled vsak dan, od 23.12.2018 do 2.1.2019 od 9.00 do 19.00 ure, razen na Silvestrovo dne, 31.12.2018, ko bo razstava zaprta. Otvoritev in blagoslov razstave jaslic bo v nedeljo, 23. decembra 2018 ob 14.30 uri, ko bo v samostanki kleti potekalo že tradicionalno srečanje jasličarjev – razstavljavcev s podelitvijo zahval župana in manjšim kulturnim programom. Ob 16.00 in 19.00 uri bo v cerkvi Sv. Trojice v izvedbi Kulturnega društva Delavec iz Lenarta, sledila uprizoritev predbožične zgodbe »Radehovska božičnica«, ki bo nekoliko prirejena, posebej za mogočno Trojiško cerkev.
Na predbožični večer, v ponedeljek, 24. decembra 2018, bo razstava odprta vse do 23.30. Takrat, pol ure pred slavnostno polnočnico, se v cerkvi Sv. Trojice prične koncert božičnih pesmi v izvedbi Mešanega pevskega zbora KD Sv. Frančišek. Ob 16.30 pa bodo za kulturni program pred otroško polnočnico poskrbeli otroški pevski zbor MLADA SRCA ter Frančiškovi otroci župnije Sv. Trojica.
V sredo, 26. decembra ob 15.00 uri, bo v cerkvi Sv. Trojice koncert božičnih pesmi, ki ga prireja Mešani pevski zbor KD Sv. Frančišek skupaj z gostujočimi glasbenimi izvajalci.
Trojiške razstave jaslic še posebej obogatijo domača naselja in društva, ki poleg sodelovanja na razstavah s svojimi jaslicami, ki prikazujejo domače Trojiško okolje in njegove znamenitosti, pričarajo tudi božično vzdušje s svojo domačnostjo in gostoljubnostjo, saj je vsak dan eno izmed njih prisotno v samostanski kleti, da obiskovalce prijazno sprejmejo in jim ponudijo tudi čaj, kuhano vino in še kaj.

V samostanski kleti bodo vsak dan od 9.00 do 19.00 ure prisotna naslednja naselja oz. društva:
- nedelja, 23.12.2018 naselje Sp. in Zg. Verjane,
- ponedeljek, 24.12.2018 naselje Gočova,
- torek, 25.12.2018 Društvo upokojencev Sv. Trojica,
-
sreda, 26.12.2018 naselje Zg. Senarska,
-
četrtek, 27.12.2018 naselje Zg. Porčič,
-
petek, 28.12.2018 Turistično društvo in naselje Sv. Trojica.
- sobota, 29.12.2018 Društvo kmečkih žena in deklet Sv. Trojica, skupina »Svetlice«,
- nedelja, 30.12.2018 naselje Osek,
- ponedeljek, 31.12.2018 (zaprto),
- torek, 1.1.2019 naselje Sp. Senarska,
- sreda, 2.2.2019, Društvo kmečkih žena in deklet Sveta Trojica.

Za predhodno najavljene skupine bo ogled razstave možen do nedelje, 6.1.2019. Priporočamo rezervacije za ogled večjih organiziranih skupin na tel. 031/702 904 Maja Lončarič ali 051/602 939 Jože Žel ali na tel. 02/729 50 20 tajništvo Občine ali po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.. Več na www.sv-trojica.si.

Za ogled se v imenu društev in naselij, priporočamo za prostovoljne prispevke.

hiskaV interesu objektivnega obveščanja podajamo naslednjo izjavo v zvezi Počitniške hiše ob jezeru:

  • Nepremičnina obsega stavbno zemljišče par. št. 161/1, k.o. Zg. Senarska v površini 2050 m2 in delno zidan, delno montažno grajen objekt in lopa za spravilo orodja. Objekt ima hišno številko Ribiška pot 6 in je po namembnosti objekt za bivanje - počitniški objekt. Objekt se nahaja znotraj območja Ureditvenega načrta jezera, ki je namenjeno za šport in rekreacijo.
  • Objekt je prodajala takratna lastnica Marjana Žinkovič, ki ga je ponujala občini. Poleg občine je bila edini drugi potencialni kupec, ki je podal ponudbo g. Kotnik iz Maribora in sicer za 126.000 €.
  • Občina je uveljavila predkupno pravico za nakup objekta na podlagi Odloka o ureditvenem načrtu jezera pri Sv. Trojici (MUV, št. 12/2005). Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu jezera pri Sveti Trojici (MUV, št. 5/2011) je možno obstoječe objekte rekonstruirati, nadgrajevati, dograjevati ali jim spreminjati namembnost, na podlagi potrjenih strokovnih podlag.
  • Objekt je bil uvrščen v program prodaje ali najema z rebalansom proračuna občine decembra 2013.
  • Za nakup objekta se je konec leta 2013 zanimal tudi Smiljan Fekonja, občinski svetnik, ki je želel, da občina da njemu pisno ponudbo za odkup. Seveda mu neposredne ponudbe, brez javnega razpisa, zlasti tudi glede na to, da je bil občinski svetnik, ki ne sme poslovati z občino neposredno nismo mogli podati. Bila je res razprava o tem na občinskem svetu in vprašanje ali se mu lahko spremeni namembnost v gostinsko in je bilo z strani direktorja občinske uprave Srečka Aleksandra Padovnika pojasnjeno, da je to možno. Kljub temu g. Fekonja nikoli ni podal pisne ponudbe za nakup objekta, kot mu je bilo predlagano.
  • Občina ja na podlagi uvrstitve objekta v program prodaje objavila prvi poziv za javno zbiranje ponudb za prodajo objekta dne 14. 9. 2015, št. dok. 478-2/2015. Kot pogoje je bilo navedeno, da je kupec nepremičnino dolžan uporabljati za poslovni namen, primarno povezano z razvojem turističnih in športnih dejavnosti ob jezeru. Na javni poziv ni prispela nobena ponudba.
  • Dne 12. 10. 2015 je bil objavljen drugi poziv za zbiranje ponudb za prodajo objekta, znova pod pogojem, da je kupec nepremičnino dolžan uporabljati za poslovni namen, primarno povezano z razvojem turističnih in športnih dejavnosti ob jezeru. Objavljena (izklicna) cena nepremičnine v ponovljenem postopku javnega zbiranja ponudb je bila 110.000 EUR. V roku za posredovanje ponudbe, to je 4. 11. 2015 ni prispela nobena ponudba.
  • Objekt je še vedno v programu prodaje ali najema in trenutno se oddaja za kratkotrajni najem. Prihodki iz naslova najema znašajo v tem trenutku 400 € na mesec, vključno s turistično takso, kar pomeni letno 4.800 €.
  • V naslednjem letu se načrtuje nov javni poziv za zbiranje ponudb za prodajo ali najem objekta glede na potencialno povpraševanje in interese. Glede na veljavni ureditveni načrt jezera in javni interes po razvijanju turistične ponudbe ob jezeru, bo občina pri najemu ali prodaji dala prednost interesentu, ki ima namen izvajati nek javni program ali ponudbo.

 Javno zbiranje ponudb

Ponovitev postopka - Javno zbiranje ponudb

Zapisnik o odpiranju ponudb - ponovljeni postopek

 

Glede na vprašanja občanov v interesu objektivne obveščenosti objavljamo faksimile dokumentov iz katerijh je razvidno, da Občina Sv. Trojica pri prodaji nepremičnine ni uveljavljala predkupne pravice in je svojo odločitev sporoča v enem dnevu.

Vloga za izdajo potrdila

Potrdilo o namenski rabi zemljišča