Razgledi

Primarna naloga glasila je informiranje občanov o delovanju in dogajanju v občini ter vloga veznega člena med njima. Poleg tega pa bralci lahko v njih najdejo še številne druge poljudne in strokovne vsebine, katerih namen je opozoriti na preostale aktualne tematike, ki zadevajo našo občino. S stalnimi rubrikami na tematiko kulture, turizma, ekologije ter naravne in kulturne dediščine želimo avtorji prispevkov v prvi vrsti osvetliti in predstaviti določene problematike znotraj teh kompleksnih področij, v drugi vrsti pa spodbuditi razmišljanje občanov o njih in na ta način hkrati spodbujati njihov razvoj.

Razgledi bralce seznanjajo tudi z novostmi na področju zdravja, socialne problematike, pokojninskih reform, tehnologije, gospodarstva in podjetništva; skratka, stremimo k temu, da bi se prav vsak bralec lahko prepoznal vsaj v eni izmed ponujenih vsebin.

Glasilo izhaja vsake tri mesece; zadnji teden marca, junija, septembra in decembra. Ime glasila je izbral devetčlanski uredniški odbor med predlogi, ki so prišli na anonimni natečaj, razpisan v prvi številki. Avtor je svojemu predlogu dodal tudi utemeljitev: »Besedo razgledi krasi večpomenskost, pri čemer različnih pomenov ne ožimo s pridevniki, kot so: šmarješki, topliški, naši ali občinski. Bolj od sofističnih pomenov te besede (šolski, kulturni, družbeno-kritični, duhovni razgledi) vidimo geografski pomen v smislu razgledovanja z obeh za občino gospodarsko in turistično pomembnih vinskih goric Vinjega vrha in Kogla, s katerih  razgled je nadvse lep in zaobjame tako rekoč celotno občino.«

Rok za oddajo prispevkov za decembrsko številko Razgledov je 1. junij 2020. Vaše prispevke pošljite na elektronsko pošto razgledi@smarjeske-toplice.si.

 

tl_files/Razgledi/2007_razgledi_junij_S.png tl_files/Razgledi/2007_razgledi_september_S.png tl_files/Razgledi/2007_razgledi_december_S.jpg tl_files/Razgledi/2008_razgledi_marec_S.jpg
Junij 2007 September 2007 December 2007 Marec 2008

     
tl_files/Razgledi/2008_razgledi_junij_S.jpg
tl_files/Razgledi/2008_razgledi_oktober_S.jpg tl_files/Razgledi/2008_razgledi_december_S.jpg tl_files/Razgledi/2009_razgledi_marec_S.jpg
Junij 2008
Oktober 2008
December 2008
Marec 2009
     
tl_files/Razgledi/2009_razgledi_julij_S.jpg tl_files/Razgledi/2009_razgledi_oktober_s.jpg tl_files/Razgledi/2009_razgledi_december_s.jpg tl_files/Razgledi/2010_razgledi_marec_s.jpg
Julij 2009
Oktober 2009 December 2009 Marec 2010
       
tl_files/Razgledi/2010_razgledi_junij_s.jpg tl_files/Razgledi/2010_razgledi_september_s.jpg tl_files/Razgledi/2010_razgledi_december_s.jpg tl_files/Razgledi/2011_razgledi_april_s.jpg
Junij 2010 September 2010 December 2010 April 2011
       

tl_files/Razgledi/2011_razgledi_junij_s.jpg

tl_files/Razgledi/2011_razgledi_september.jpg
tl_files/Razgledi/razgledi naslovnica.JPG
Junij 2011 September 2011
December 2011
       
tl_files/Razgledi/Razgledi naslovnica.jpg tl_files/Razgledi/2_razgledi_2012_naslovnica (2)_1.jpg
tl_files/Razgledi/naslovnica Razgledi.jpg tl_files/Razgledi/4_razgledi_2012_naslovna (3).jpg
Marec 2012 Junij 2012 Oktober 2012 December 2012
       
tl_files/Razgledi/1_razgledi_marec_2013_naslovka.jpg
tl_files/Razgledi/Razgledi 2013 junij_naslovka.JPG
tl_files/Razgledi/naslovka_september.JPG
tl_files/Razgledi/naslovnica Razgledi december 2013.JPG
Marec 2013 Junij 2013 September 2013

December 2013

       
tl_files/Razgledi/naslovka razgledi 2014 marec.jpg tl_files/Aktualno/2_razgledi_junij_2014_naslovnica.jpg
tl_files/Razgledi/naslovka september 2014.JPG
tl_files/Razgledi/4_razgledi_december_naslovka_2014 (2).jpg

Marec 2014

Junij 2014 September 2014 December 2014
       
tl_files/Razgledi/1_razgledi_2015_naslovka.jpg
tl_files/Razgledi/2_razgledi_junij_2015_naslovna.jpg
tl_files/Razgledi/3_razgledi_september_2015_naslovka.jpg
tl_files/Razgledi/4_razgledi_december_2015_naslovka (2).jpg

Marec 2015

Junij 2015 September 2015 December 2015

 

       
tl_files/Razgledi/1_razgledi_marec_2016_naslovka.jpg
tl_files/Razgledi/2_razgledi_junij_2016_naslovka (2).jpg
tl_files/Razgledi/3_razgledi_september_2016_naslovka.jpg
tl_files/Razgledi/4_razgledi_december_2016_naslovka.jpg

Marec 2016

Junij 2016 September 2016 December 2016

 


 
 
tl_files/Razgledi/1_razgledi_marec_2017_naslovka.jpg
tl_files/Razgledi/2_razgledi_junij_2017_light_final_naslovka (2).jpg
tl_files/Razgledi/3_razgledi_september_2017_naslovka.jpg

tl_files/2018/RAZGLEDI 2018/4_razgledi_december_naslovka.jpg

Marec 2017

Junij 2017 September 2017 December 2017
       
tl_files/2018/RAZGLEDI 2018/1_razgledi_marec_2018_naslovka (002).jpg
tl_files/Razgledi/2_razgledi_junij_naslovna.jpg
tl_files/2018/RAZGLEDI 2018/3_razgledi_september_naslovka (002).jpg
tl_files/Razgledi/4_razgledi_december_2018_naslovka .jpg
Marec 2018 Junij 2018 September 2018 December 2018
tl_files/Razgledi/1_razgledi_marec_2017_naslovka.jpg
tl_files/Razgledi/2_razgledi_junij_2017_light_final_naslovka (2).jpg
tl_files/Razgledi/3_razgledi_september_2017_naslovka.jpg

tl_files/2018/RAZGLEDI 2018/4_razgledi_december_naslovka.jpg

Marec 2017

Junij 2017 September 2017 December 2017
       
tl_files/2018/RAZGLEDI 2018/1_razgledi_marec_2018_naslovka (002).jpg
tl_files/Razgledi/2_razgledi_junij_naslovna.jpg
tl_files/2018/RAZGLEDI 2018/3_razgledi_september_naslovka (002).jpg
tl_files/Razgledi/4_razgledi_december_2018_naslovka .jpg
Marec 2018 Junij 2018 September 2018

December 2018

tl_files/Razgledi/Naslovnica APRIL 2019.jpg

 

tl_files/Razgledi/Naslovnica (1) (002) Razgledi julij 2019.jpg
tl_files/Razgledi/Razgledi_03_NASLOVNICA (1) (002).jpg

tl_files/Razgledi/naslovka Razgledu december 2019.jpg

April 2019 Julij 2019 September 2019 December 2019

tl_files/Razgledi/Naslovnica Razgledi april 2020.jpg 

April 2020