Priznanja in nagrade Občine

Leto 2018

Nagrada:

Anton Pevec

Priznanja:

Stanislav Gorenc

Dunja Gartner

Martina Zupan

Leto 2017

Nagrada:

Franc Anderlič

Priznanja:

Gregor Zorko

Milena Činkole

Janez Peterlin

Leto 2016

Nagrada:

Martina in Branko Korenič

Priznanja:

Aleksandra Barič Vovk

Janez Turk

Prostovoljno gasilsko društvo Bela Cerkev

Leto 2015

Priznanja:

Anica Bobič

Angelca Stezinar

Martina Hribar

Leto 2014

Nagrada:

Marija Blažič

Priznanji:

Milan Pajk

Kulturno društvo Mešani pevski zbor Šmarješke Toplice

Leto 2013

Častni občan:

Prof. dr. Stane Granda

Nagrada:

Alojzija Ilovar

Priznanja:

Majda Pungerčar

Ivanka Zagorc

Marjan Hočevar

Leto 2012

Nagrada:

Tamara Strnad

Priznanji:

Aleksander Durič

Branko Ambrožič

Leto 2011

Nagrada:

Terezija Balažević

Priznanja:

Slavko Gregorčič

Sonja Košak

Darja Jeglič

Leto 2010

Nagrada:

Elizabeta Verščaj

Priznanji:

Skupina ljudskih pevk Šmarjetke

Jože Novak

Leto 2009

Nagrada:

Marija Pavlin

Leto 2008

Častni občan:

Dr. Franc Cvelbar

Nagrada:

Barbka Medja

Priznanji:

Franc Gregorčič

Terme Šmarješke Toplice