Podžupan

Podžupan Občine Šmarješke Toplice je Franc Anderlič, ki bo pokrival področje komunalne infrastrukture in civilne zaščite. Njegov kontakt: franc.anderlic@siol.net