Odbori in komisije

NADZORNI ODBOR

 • ŽIGA SIMONČIČ
 • ALENKA PAJK
 • PETER SELAK

KOMISIJA ZA STATUT OBČINE IN POSLOVNIK OBČINSKEGA SVETA

 • LADISLAV PREŠEREN, predsednik
 • DUŠAN UDOVČ, namestnik predsednika
 • JOŽE PODLOGAR, član
 • FRANC ANDERLIČ, član
 • BRANKO ZORAN, član

 

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

 • TONE BOBIČ, predsednik
 • MIRKO PERŠE, član
 • DUŠAN UDOVČ, član
 • BOJAN PREŠEREN, član
 • FRANC ANDERLIČ, član

ODBOR ZA RAZVOJ

 • JOŽE PODLOGAR, predsednik
 • FRANC ANDERLIČ, član
 • LADISLAV PREŠEREN, član
 • PAVEL ZUPANČIČ, član
 • IVAN BOBNAR, član
 • MIROSLAV PAVLIN, član
 • BOJAN PREŠEREN, član

 

ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE

 • TONE BOBIČ, predsednik
 • TOMAŽ AJDNIK, namestnik predsednika
 • BOJAN PREŠEREN, član
 • MAJDA LAH, članica
 • RAFAEL ZUPAN, član

ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

 • BRANKO ZORAN, predsednik
 • TOMAŽ AJDNIK, namestnik predsednika
 • LADISLAV PREŠEREN, član
 • ANDREJA BARBO, članica
 • PETER ANTON GORENC, član

 

KOMISIJA ZA PRIZNANJA IN NAGRADE OBČINE

 • MIRKO PERŠE, predsednik
 • BOJAN PREŠEREN, namestnik predsednika
 • JOŽE PODLOGAR, član

 

UREDNIŠKI ODBOR OBČINSKEGA GLASILA RAZGLEDI

 • KATJA KUHELJ GORJANEC, odgovorna urednica in lektorica
 • TONE BOBIČ, član
 • MIRKO PERŠE, član
 • ALEKSANDRA BARIČ VOVK, članica
 • ANDREJA BARBO, članica,
 • KATARINA ŽAGAR, članica
 • NINA ZORAN, članica
 • MATEJA KOTNIK, članica

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine šmarješke toplice

 • MOJCA GORENC BAN
 • ANDREJ ANDERLIČ
 • ANDREJ KRAŠEVEC
 • DUŠAN UDOVČ