PRAZNIČNA OBDARITEV OTROK IN OBISK DEDKA MRAZA V ŠMARJEŠKIH TOPLICAH

Objavljeno: 27.11.2020

Obisk dedka Mraza v Šmarjeških Toplicah

Dedek Mraz bo tudi letos obdaril vse otroke, rojene v obdobju med 1. 1. 2014 in 31. 12. 2019 in s stalnim prebivališčem v šmarješki občini.  

Skladno z Uredbo Evropske unije o varovanju osebnih podatkov moramo pred povabilom otrok k dedku Mrazu, pridobiti privolitev staršev za obdelavo osebnih podatkov.

Privolitev za obdelavo osebnih podatkov izpolnijo starši otrok rojenih v letu 2019 ali na novo priseljeni občani in jo posredujejo na naslov: Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice ali po el. pošti na naslov: klaudija.povse@smarjeske-toplice.si.

Obrazec je potrebno poslati najkasneje do PONEDELJKA, 7. 12. 2020.

Privolitev za obdelavo osebnih podatkov velja do otrokovega 6. leta starosti oziroma do preklica, zato tistim, ki ste izjavo posredovali v preteklem letu, le-te letos ni potrebno pošiljati.

Občina Šmarješke Toplice, kot upravljavec osebnih podatkov izjavlja, da bo vaše osebne podatke in podatke o vašem otroku skrbno hranila in uporabila le za potrebe Veselega decembra in obdaritve dedka Mraza.

OBRAZEC

Pojdi nazaj