Objava Javne razprave o predlogu proračuna občine Šmarješke Toplice za leto 2021

Objavljeno: 26.11.2020

Sklep o opravi javne razprave o predlogu proračuna za leto 2021

Navodila za vlaganje pripomb in predlogov v predlogu proračuna 2021

 

GRADIVO - PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2021

Spremni dopis s kratko obrazložitvijo 

Splošni del - predlog

Posebni del - predlog

Načrt razvojnih programov

**opomba: Naselja (Vinica pri Šmarjeti, Šmarjeta, Zbure, Šmarješke Toplice, Bela Cerkev) se bodo urejala celovito (kanalizacija, vodovod, javna razsvetljava), zato so postavke za vodovodno infrastrukturo v NRP izkazane brez sredstev, saj bodo projekti širše zasnovani v smislu celovite komunalne ureditve naselij

Obrazložitev

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem leto 2021 - predlog

Priloga 1 k Načrtu

Priloga 2 k Načrtu

Kadrovski načrt za leto 2021

Funkcionalna klasifikacija 

Vloga za izdajo soglasja k zadolževanju podjetja CERO-DBK


Pojdi nazaj