Občinski javni razpisi

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z DIVJADJO ZA LETO 2019

ZAKLJUČNO POROČILO

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA ZA LETO 2019

ZAKLJUČNO POROČILO

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV NA OBMOČJU OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE V LETU 2019

ZAKLJUČNO POROČILO

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA ZA LETO 2018

 

JAVNA OBJAVA IZVEDBE JAVNEGA RAZPISA

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV NA OBMOČJU OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE V LETU 2018

 

JAVNA OBJAVA IZVEDBE JAVNEGA RAZPISA

JAVNA OBJAVA IZVEDBE JAVNEGA POZIVA ZA SOFINANCIRANJE ORGANIZACIJE DOGODKOV V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA ŠPORTA V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE V LETU 2018

JAVNA OBJAVA IZVEDBE JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE OBNOVE IN VZDRŽEVANJA OBJEKTOV SAKRALNE STAVBNE DEDIŠČINE V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE V LETU 2018

JAVNA OBJAVA IZVEDBE 2. JAVNEGA RAZPISA ZA DODELJEVANJE SREDSTEV ZA PRIREDITVE IN DRUGE AKTIVNOSTI, KI POSPEŠUJEJO KULTURNI, ŠPORTNI IN TURISTIČNI RAZVOJ TER PROMOCIJO OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE V LETU 2018

JAVNA OBJAVA IZVEDBE JAVNEGA RAZPISA ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRAD OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2018

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU TURIZMA V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE V LETU 2018

JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE SREDSTEV ZA PRIREDITVE IN DRUGE AKTIVNOSTI, KI POSPEŠUJEJO KULTURNI, ŠPORTNI IN TURISTIČNI RAZVOJ TER PROMOCIJO OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE V LETU 2018

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2018

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH IN OSTALIH PROGRAMOV V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2018

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE V LETU 2018

2. JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE SREDSTEV ZA PRIREDITVE IN DRUGE AKTIVNOSTI, KI POSPEŠUJEJO KULTURNI, ŠPORTNI IN TURISTIČNI RAZVOJ TER PROMOCIJO OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2017

POVZETEK O POTEKU 2. JAVNEGA RAZPISA

Zaključno poročilo

PONOVNI JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU TURIZMA V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2017

JAVNA OBJAVA IZVEDBE JAVNEGA RAZPISA

Zaključno poročilo

1. Javni razpis za dodeljevanje sredstev za prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni in turistični razvoj ter promocijo Občine Šmarješke Toplice za leto 2017

JAVNA OBJAVA IZVEDBE JAVNEGA RAZPISA

Zaključno poročilo

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za leto 2017

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU TURIZMA V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2017

Povzetek poteka Javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma za leto 2017 (klik za ogled)

Zaključno poročilo

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH IN OSTALIH PROGRAMOV V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2017

Povzetek poteka Javnega razpisa za sofinanciranje socialnovarstvenih in ostalih programov za leto 2017 (klik za ogled) 

Zaključno poročilo

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2017

Povzetek poteka Javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturnih dejavnosti za leto 2017

Zaključno poročilo

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU ŠPORTA V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2017

Povzetek Poteka Javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov na področju športa za leto 2017 (klik za ogled)

Zaključno poročilo

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE OBNOVE IN VZDRŽEVANJA OBJEKTOV SAKRALNE STAVBNE DEDIŠČINE V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE V LETU 2016

JAVNA OBJAVA IZVEDBE JAVNEGA RAZPISA