Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Nataša Rajak

inšpektorica - vodja inšpektorata in redarstva

E-naslov: medobcinski.inspektorat@sentjernej.si in natasa.rajak@sentjernej.si

Telefon: 07 39 33 561

Faks: 07 39 33 580

 

Tomaž Resinovič

medobčinski redar

E-naslov: medobcinsko.redarstvo@sentjernej.si in tomaz.resinovic@sentjernej.si

 

Prosimo občane, da se o vseh problemih, težavah, izrečenih ali izdanih sankcijah na inšpektorat in redarstvo obračate v času uradnih ur.

Uradne ure:

Vsak ponedeljek in sredo na sedežu (Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej), med 9.00 in 11.00 uro.

Informacijske ure v prostorih Občine Šmarješke Toplice: vsako prvo in tretjo sredo v mesecu, od 14.30 do 16.30 ure.
Informacijske ure v prostorih Občine Kostanjevica na Krki: vsako drugo in četrto sredo v mesecu, od 14.30 do 16.30 ure.
Informacijske ure v prostorih Občine Škocjan: vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu, od 12.30 do 14.30 ure.

Inšpekcijski službi Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Šentjernej, Šmarješke Toplice ter Kostanjevica na Krki  lahko podate pisne prijave na predpisanem obrazcu:

  • preko elektronske pošte na naslov medobcinski.inspektorat@sentjernej.si,
  • po pošti na naslov: Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej ali
  • osebo na sedežu organa, lahko pa tudi na telefonsko številko 07/393 35 61.   

V skladu s 1. odstavkom 16. člena Zakonom o inšpekcijskem (ZIN-UPB1, Uradni list RS, št. 43/2007-UPB1) je inšpektor dolžan varovati tajnost vira prijave in vira drugih informacij, na podlagi katerih opravlja inšpekcijski nadzor. Potrebno pa je opozoriti na določbo 39. člena istega zakona, kjer je določeno, da se z globo 500,00 eurov kaznuje fizična oseba, ki poda inšpekciji lažno prijavo.

OBRAZEC ZA PRIJAVO NEPRAVILNOSTI (klikni za ogled)