Katalog informacij javnega značaja Občine Šmarješke Toplice

Seznam javnih naročil naročnika skladno z določili 2. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15)

INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA IN SPLOŠNE TRANSPARENTNOSTI

SEZNAM NEPOSREDNO SKLENJENIH POGODB V LETU 2017

Seznam za leto 2017 (klik za ogled)