9. dopisna seja Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice,

od srede, 19. avgusta 2020, od 16.30 ure do petka 21. avgusta 2020, do 10.00 ure.

 

Sklic 9. dopisne seje Občinskega sveta

DNEVNI RED:

1. Odredba o spremembi prometne ureditve na kategorizirani očinski cesti LC 295320 Žaloviče - Lakote, št. odseka 295323 Žaloviče - Lakote, na delu od km 0+146 m do km 0+0+1,626m.

Uvod in obrazložitev Odredbe

Predlog odredbe

Zapisnik 3. dopisne seje odbora za razvoj

2. Soglasje k imenovanju direktorja javnega zavoda Zavod za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice - predlog

Uvod in obrazložitev -imenovanje direktorja

Zapisnik 4. dopisne seje KVIAZ