8. dopisna seja Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice,

od petka, 7. julija 2020, od 13.00 ure do ponedeljka 20. julija 2020, do 13.00 ure,

 

 

Sklic 8. dopisne seje

1. Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Šmarješke Toplice – SD OPN 1;

GRADIVO ZA 8. DOPISNO SEJO

Tekstualni del

Dopolnjen osnutek Odloka - spremembe

Priloga: Pomožni objekti

Odlok o spremembah in dopolnitvah OPN

Grafični del

Priloga 1

Priloga 2

Priloga 3

Priloga 4

PRILOGE

Obrazložitev in utemeljitev SD OPN

Spremembe

Zapisnik 2. dopisne seje Odbora za razvoj