7. dopisna seja Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice,

od torka, 28. 4. 2020, od 15.00 do srede, 29. 4. 2020, do 15.00


Sklic 7. dopisne seje (klikni za ogled)

1.    Poročilo o izvajanju pomoči na domu v Občini Šmarješke Toplice za leto 2019 ter soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu.

GRADIVO

 2.    Seznanitev s Poročilom koncesionarja pokopališke in pogrebne dejavnosti Pogrebne storitve Blatnik d.o.o., za leto 2019.

GRADIVO

 3.    Predlog Elaborata o oblikovanju cen 24-urne dežurne pogrebne službe in predlog cene izvajanja storitve 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Šmarješke Toplice.

GRADIVO

 4.    Imenovanje nadomestnih članov Nadzornega odbora, Odbora za razvoj in Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

GRADIVO

 5.    Seznanitev članov Občinskega sveta s sklepom o nepoklicnem opravljanju funkcije župana Občine Šmarješke Toplice.

GRADIVO