Društva v občini

Čebelarsko društvo Škocjan - Šmarjeta

Šmarješke Toplice 134, Šmarješke Toplice

Predsednik: Slavko Globevnik

Kontakt: 040 170 616, slavko.globevnik@gmail.com

Domoznansko društvo Šmarjeta (DDŠ)

Šmarjeta 66, Šmarješke Toplice

Predsednik: Jože Perše

Kontakt: 041 674 226, joze.perse@guest.arnes.si

Društvo godba na pihala Šmarješke Toplice

Bela Cerkev 6, Šmarješke Toplice

Predsednik: Gregor Zorko

Kontakt: 030 370 012, info@godba-bc.si

Spletna stran: www.godba-bc.si

Društvo Podeželskih žena in deklet (DPŽD) Bela Cerkev

Bela Cerkev 6, Šmarješke Toplice

Predsednik: Elizabeta Verščaj 

Kontakt: 031 886 390, elizabeta.verscaj@siol.net

 

Društvo podeželskih žensk (DPŽ) Šmarjeta

Šmarjeta 66, Šmarješke Toplice

Predsednik: Alenka Avsec

Kontakt: 031 673 315, dpz.smarjeta@gmail.com

Društvo vinogradnikov Šmarjeta

Šmarjeta 66, Šmarješke Toplice

Predsednik: Jože Bovhan

Kontakt: dvsmarjeta@gmail.com

Društvo vinogradnikov Vinji vrh – Bela Cerkev

Bela Cerkev 19, Šmarješke Toplice

Predsednik: Jože Košak

Kontakt: 041 633 162, vinogradniki@gmail.com

Spletna stran: http://dv-vinjivrh-belacerkev.com/

Društvo upokojencev Bela Cerkev

Hrib 1, Šmarješke Toplice

Predsednik: Metka Kovačič

Kontakt: 041 213 741, metka.kovai@gmail.com

Društvo upokojencev Šmarjeta

Šmarjeta 66, Šmarješke Toplice

Predsednik: Franc Nadu

Kontakt: 041 359 058, nadufranci@gmail.com

Krajevna organizacija Združenja borcev za vrednote NOB - Šmarješke Toplice

Tomažja vas 59, 8275 Škocjan

Predsednik: Ivan Petančič - Ičo

Kontakt: 041 381 800, zdruzenje.zb.nm@gmail.com

Društvo za biološko-dinamično gospodarjenje Ajda Dolenjska

Vinji Vrh 5a, Šmarješke Toplice

Predsednik: Jože Lusavec

Kontakt: 031 645 476, joze.lusavec@gmail.com

Ekološko društvo Šmarješke Toplice

Bela Cerkev 6, Šmarješke Toplice

Predsednik: Jože Zorko

Kontakt: 030 370 012, gregor.zorkosiol@gmail.com

Kulturno društvo Mešani pevski zbor Šmarješke Toplice

Šmarjeta 66, Šmarješke Toplice

Predsednica: Milena Blatnik

Kontakt: 031 209 634, milena.blatnik@siol.net

Nogometni klub Šmarješke Toplice

Šmarjeta 66, Šmarješke Toplice

Predsednik: Denis Perše

Kontakt: 070 797 038, perse.denis@gmail.com

Rdeči križ (KORK) Bela Cerkev

Bela Cerkev, Šmarješke Toplice

Predsednik: Milena Činkole

Kontakt: 031 890 008, milena.cinkole@gmail.com

Rdeči križ (KORK) Šmarjeta

Radovlja 41, Šmarješke Toplice

Predsednik: Janez Turk

Kontakt: 041 396 164, janez.turk@os-skocjan.si

Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Bela Cerkev

Bela Cerkev 19, Šmarješke Toplice

Predsednik: Alojz Hribar

Kontakt: 041 444 897, slavko.hribar@extra-lux.si

Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Orešje

Orešje 17, Šmarješke Toplice

Predsednik: Jože Podlogar

Kontakt: 041 688 216, joze.podlogar@siol.net

Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Šmarjeta

Šmarjeta 66, Šmarješke Toplice

Predsednik: Milan Pajk

Kontakt: 041 682 889, milan.pajk@gmail.com

Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Zbure

Zbure 29a, Šmarješke Toplice

Predsednik: Anderlič Franc

Kontakt: franc.anderlic@siol.net

Športno rekreativno društvo Družinska vas

Družinska vas 15, Šmarješke Toplice

Predsednik: Aleš Perše

Kontakt: 031 684 614, info@sd-druzinskavas.org

Spletna stran: www.sd-druzinskavas.org

Športno turistično društvo Bela Cerkev

Bela Cerkev 9, Šmarješke Toplice

Predsednik: Aleksander Pavlič

Kontakt: 041 648 165, sandi.pavlic@gmail.com

Športno društvo Šmarješke Toplice

Brezovica 31, Šmarješke Toplice

Predsednik: Matic Kralj

Kontakt: 041 216 793, matic.kralj@gmail.com

Športno društvo (ŠD) Šmarjeta

Šmarjeta 49, Šmarješke Toplice

Predsednik: Boštjan Štrasberger

Kontakt: 041 760 730, b.strasberger@gmail.com

Športno društvo Vinica

Vinica pri Šmarjeti 5, Šmarješke Toplice

Predsednik: Marko Škoda

Kontakt: 040 811 881, markoskoda@gmail.com

Spletna stran: www.sdvinica.si

Športno društvo (ŠD) Zaboršt

Zbure 29a, Šmarješke Toplice

Predsednik: Anderlič Andrej

Kontakt: 041 217 522, andrej.anderlic@gmail.com

Športno društvo Žaloviče

Žaloviče 15, Šmarješke Toplice

Predsednik: Bojan Prešeren

Kontakt: info@bp-instalacije.si

Turistično društvo (TD) Šmarješke Toplice

Šmarjeta 66, Šmarješke Toplice

Predsednik: Katja Kuhelj Gorjanec

Kontakt: 041 388 477, katjakuhelj@gmail.com