Doživetja

VODNA POT "VIR ŽIVLJENJSKE ENERGIJE"

Na vodni poti "Vir življenjske energije" boste spoznali najpomembnejše vodne vire našega območja in doživeli neokrnjeno naravo.

NORDIJSKE POTI

Koglo

Pot je krožna in dolga skupaj 8,5 km. Največja višinska razlika je 250m. Pot vodi iz Šmarjeških Toplic preko vasi Brezovica po dolini potoka Zavetrščica, potem pa proti vrhu Koglega (417m) s cerkvijo sv. Lenarta, kjer je lep razgled na Šmarješke Toplice, Vinji vrh in ravnino ob reki Krki z Gorjanci v ozadju. Spust poteka po vzhodni strani Kogla, skozi Gorenjo vas in Kamen Vrh, nazaj do Brezovice in Šmarjeških Toplic.
Težavnost: težka pot

Število ur hoje: 2 ¾ ure

 

Otočec-Struga

Pot je dolga skupaj 12 km. Največja višinska razlika je 85m. Pot vodi iz Šmarjeških Toplic preko lesenega mostička čez potok Toplica, po desnem bregu in po kolovozni poti skozi gozd in naprej skozi vasi Dobovo in Lutrško selo do gradu Otočec, ki je znano turistično središče. Grad je iz 13. stoletja in stoji na umetnem otoku sredi reke Krke. Pot vodi naprej po desnem bregu Krke mimo kampa s kopališčem do gradu Struga iz 16. stoletja, kjer je tudi golf igrišče.

Težavnost: srednje težka pot     

Število ur hoje: 3 ure

 

Bela Cerkev

Pot je krožna in dolga skupaj 6 km. Največja višinska razlika je 60m. Pot vodi iz Šmarjeških Toplic preko lesenega mostička čez potok Toplica, po desnem bregu. Pri drugem mostičku pot prečka cesto proti Novemu mestu in se nadaljuje skozi gozd. Na tem področu so arheologi odkrili številne gomile iz haltštatske in latenske dobe, najznačilnejša predmeta tega okoliša sta skledasta čelada ter čolničasta fibula. Pot vodi naprej proti Spodnji Družinski vasi do Bele Cerkve, kjer se nahaja cerkev sv. Andreja, ena najstarejših farnih cerkva na Dolenjskem. Pot nazaj vodi skozi Sela, Gradenje in Zgornjo Družinsko vas nazaj v Šmarješke Toplice.
Težavnost: lahka pot          

Število ur hoje: 1 ¾  ure

 

Šmarjeta

Pot je krožna in dolga skupaj 6 km. Največja višinska razlika je 40m. Pot vodi iz Šmarjeških Toplic proti vasi Brezovica in naprej po vaški poti skozi zaselek Kamen Vrh proti Šmarjeti. Na glavnem trgu gospoduje župnijska cerkev sv. Marjete, arhitekturno bogata Karlovškova hiša z gostilno in dom duhovnosti sv. Marjeta. V cerkvi je znamenita slika Križanje italijanskega avtorja iz 17. stol. Kakšnih 100m severneje se odpira pogled na Zdravce, dolino Radulje, ki daje zavetje nekaterim redkim pticam in bo nekoč ekološki rezervat. V bližini razgledišča je v svežih krtinah mogoče najti tudi miocenske polžke, ostanke iz Panonskega morja. Pot nazaj vodi skozi vas Strelac in po kolovozu nazaj proti Brezovici in v Šmarješke Toplice
Težavnost: lahka pot          

Število ur hoje: 1 ¾  ure

 

Tekaška

Pot je dolga skupaj 2,5 km. Največja višinska razlika je 50m. Pot po tekaški poti je primerna za ljubitelje narave, iskalce miru in samote. V začetku je pot enaka kot proti Otočcu, nato se vije po gozdu v smeri jugovzhoda. Ko zagledamo vodno črpališče, zavije pot proti potoku Toplica, ob katerem se vrnemo nazaj v Šmarješke Toplice.
Težavnost: srednje težka pot       

Število ur hoje:: ¾ ure

 

Šmarješke Toplice

Pot je krožna in dolga skupaj 5 km. Največja višinska razlika je 60m. Pot vodi izpred hotelov v Šmarjeških Toplicah po asvaltirani poti proti zahodu, pri prvi kapelici pa naravnost proti Žalovičam. Stari, vaši del Šmarjeških Toplic je posejan po pobočju na zahodni strani zdravilišča. Do nedavnega sta bili to dve vasi: Zgornje in Dolenje Toplice, ki danes predstavljata enotno naselje Šmarješke Toplice s cerkvico sv. Štefana. Ob cerkvi stoji starejše poslopje s sto let starim, še ohranjenim vodnjakom, više v vasi pa je še nekaj ostanokov lesenih s slamo kritih domačij in stara sušilnica za sadje. Pot nazaj vodi po desni strani potoka Toplica, kjer se nahajajo tudi ostanki gradu Štrlek, nazaj proti Šmarješkim Toplicam.

Težavnost: srednje težka pot

Število ur hoje:: 1 ¾  ure

 

Vinji Vrh

Pot je krožna in dolga skupaj 8 km. Največja višinska razlika je 230m. Pot vodi iz Šmarjeških Toplic proti apartmajskemu naselju na Dobravi in naprej skozi vas Mlada Vina, kjer so arheologi odkrili okrog 50 gomil. Pot vodi nad vasjo Orešje do cerkve sv. Jožefa na Velikem Vinjem Vrhu (392m). Z vrha je eden najlepših razgledov v tem delu Slovenije. Ob sledenju toka reke Krke se oko ustavi na največjem otoku na reki Krki, Tržiču, v bližini Kronovega. Na povratku se po strmi poti mimo lipe spustimo proti Beli Cerkvi, nato pa se po navodilih poti št. 3 vrnemo v Šmarješke Toplice. Lahko pa pot nadaljujemo še do Malega Vinjega Vrha s cerkvijo sv. Janeza.
Težavnost: težka pot

Število ur hoje: 2 ¾  ure

 

Klevevž

Pot je krožna in dolga skupaj 11 km. Največja višinska razlika je 75m. Pot vodi iz Šmarjeških Toplic skozi Brezovico, preko potoka Zavetrščica in naprej skozi zaselek Kamen Vrh. Nato pot zavije v gozd in vodi proti severu skozi gornji del Gorenje vasi proti Klevevžu. Pot se vije mimo obdelanih površin ob robu vasi Radovlja in nato po gozdu do vasi Grič. Cilj poti je Klevevž, kjer si je mogoče ogledati več zanimivosti: zajezen termalni izvir, kanjon z brzicami Radulje, dva jami, votlino z notranjim izvirom termalne vode in ostanke gradu Klevevž. Pot nazaj vodi mimo grajske cerkve Slape, kjer so grobovi zadnjih dveh rodbin lastnikov klevevškega gradu in grobnica graditelja cerkve Jurija pl. Moscona. Po asvaltni cesti se pot spusti proti zaščitenem in obnovljenem zidanem mostu na potoku Radulja. Pot se nadaljuje mimo Gorenje vasi, nazaj proti Brezovici in Šmarješkim Toplicam

Težavnost: srednje težka pot       

Število ur hoje: 3 ure

 

Dobrava

Pot je krožna in dolga skupaj 3 km. Največja višinska razlika je 50m. Na krožno pot do apartmajev na Dobravi se odpravimo podobno kot pri poti št. 3 v Belo Cerkev. Ob potoku Toplica, pot potem prečka asvaltirano cesto za Novo mesto ter nadaljuje mimo stanovanjskih hiš do gostišča, kjer zavije levo in nadaljuje mimo kozolca ob gozdu. Z asvaltirane ceste pot čez 50 metrov zavije v desno in navzdol. Spet ob gozdu, po asvaltirani poti, je do cilja dobrih 150 metrov. Pot nazaj poteka skozi razmeroma novi del naselja Šmarješke Toplice.

Težavnost: lahka pot      

Število ur hoje: 1 uro 

 

KOLESARSKE, SKIKE IN PEŠPOTI

 

ŠMARJEŠKA KOLESNICA

tl_files/Turizem/Dozivetja/Smarjeska_kolesnica_koncna.jpgtl_files/Turizem/Dozivetja/Smarjeska_kolesnica_koncna2.jpg