ČLANI OBČINSKEGA SVETA

Anderlič Franc

Ajdnik Tomaž

Bobič Tone

Gregorčič Gašper

Podlogar Jože

Prešeren Bojan

Perše Mirko

Pavlič Aleksander

Prešeren Ladislav

Udovč Dušan

Zoran Branko

 

Prijava v Intranet Občine Šmarješke Toplice