Celostna grafična podoba

 

GRB OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE

Grb Občine Šmarješke Toplice se uporablja v skladu z Odlokom o grbu in zastavi (Uradni list RS, št. 60/2007).

Simbolični pomen grba

Osrednji simbol občinskega grba predstavlja okrogel vrč. Vrč predstavlja gostoljubnost in kot tak v različnih izvedbah zavzema pomembno mesto v vsaki zidanici.

Vrč ima dva ročaja, ki predstavljata dve bivši krajevni skupnosti (Krajevna skupnost Šmarjeta in Krajevna skupnost Bela Cerkev), ki sta se v letu 2007 združili v skupno Občino Šmarješke Toplice. Krog v vrču predstavlja sonce (vrtec Sonček) ali zrelo grozdno jagodo iz katere se na območju Občine Šmarješke Toplice prideluje kakovostno in cenjeno vino.

Ščitovo polje, deljeno z vertikalnim belim pasom, predstavlja dve rodovitni vinogradniški področji Vinji vrh in Koglo ter dva najpomembnejša vodotoka, reko Krko in potok Raduljo. Deljeno modro polje predstavlja tudi dve obliki najpomembnejšega naravnega vira: termalno in pitno vodo. Navidezna štiri polja lahko simbolizirajo tudi štiri občinska gasilska društva.

In za konec: »Nagnimo vrč s slastjo, kot prej nikol' še, saj za prijatelje je dobro le najboljše.«

 

ZASTAVA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE

Grb in zastava Občine Šmarješke Toplice se lahko uporabljata v skladu z Odlokom o grbu in zastavi (Uradni list RS, št. 60/2007).

Dovoljenje za uporabo grba in zastave Občine Šmarješke Toplice izda na podlagi prošnje za dovoljenje občinska uprava.