Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 2018-2022    13.seja občinskega sveta

13.seja občinskega sveta
Natisni  Pošlji prijatelju

dne: 18.02.2021

Priloge:
 01.Sklic 13.seje občinskega sveta dne 18.02.2021
 02.Gradivo za 2.točko sklica  - Sklep o začasnem financiranju Občine Sežana v obdobju januar – marec 2021 - seznanitev
 03.Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog Proračuna Občine Sežana za leto 2021 – druga obravnava
 03.Gradivo za 3.točko sklica - 1.alinea  - Predlog Sklepa o višini sredstev, ki se zagotovijo v občinskem proračunu za leto 2021 za financiranje političnih strank in delovanje svetniških skupin oz. samostojnih članov občinskega sveta (mandatno obdobje 2018 – 2022)
 04.Gradivo za 4.točko sklica  - Predstavitev projekta »LOG CENTER ADRIA«
 05.Gradivo za 5.točko sklica  - Pobuda Marijana Suše o zagotavljanju pitne vode za jugo-zahodni del Slovenije s predlogom sklepa
 06.Gradivo za 6.točko sklica  - Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana – skrajšani postopek in predlog Sklepa o prenosu dela dejavnosti javnega zavoda Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana na Območno razvojno agencijo Krasa in Brkinov d.o.o.
 07.Gradivo za 7.točko sklica  - Predlog Odloka o podelitvi javnega pooblastila na področju razvojne, turistične in kulturne dejavnosti v občini Sežana – hitri postopek
 08.Gradivo za 8.točko sklica  - Informacija o aktivnostih za pripravo analize stanja na področju turizma v občini Sežana kot podlage za pripravo Strateškega načrta turistične destinacije Kras in Brkini za obdobje 2021 – 2025
 09.Gradivo za 9.točko sklica  - Predlog Odloka o spremembi Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Sežana – skrajšani postopek
 10.Gradivo za 10.točko sklica  - Predlog Letnega programa športa v občini Sežana za leto 2021
 11.Gradivo za 11.točko sklica  - Predlog Letnega programa kulture v občini Sežana za leto 2021
 12.Gradivo za 12.točko sklica  - Predlog Statua Občine Sežana – druga obravnava
 13.Gradivo za 13.točko sklica  - Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Sežana – prva obravnava
 14.Gradivo za 14.točko sklica - 1.alinea  - Predlog Sklepa o določitvi vrednosti pravnih poslov, ki so lahko veljavno sklenjeni brez vključitve v letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sežana za leto 2021
 14.Gradivo za 14.točko sklica - 2.alinea  - Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parc. št. 4501/7 k.o. 2459 - Lokev
 15.Gradivo za 15.točko sklica  - Predlog Sklepa o premestitvi obeležja – doprsnega kipa iz parka pred sodiščem na drugo lokacijo
 16.Gradivo za 16.točko sklica  - Predlog Sklepa o predlaganju kandidata iz občine Sežana za člana Razvojnega sveta regije Istra-Brkini-Kras Razvojnega sveta Obalno-kraške razvojne regije za obdobje 2021-2027
 17.Gradivo za 17.točko sklica  - Vprašanja, pobude in odgovori
 18.Gradivo za sejo v ZIP datoteki
 19.Dodatno gradivo