Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 2018-2022    Seje občinskega sveta v letu 2020    12.seja občinskega sveta

12.seja občinskega sveta
Natisni  Pošlji prijatelju

dne:17.12.2020

Priloge:
 01.Sklic 12.seje občinskega sveta dne 17.12.2020
 02.Gradivo za 2.točko sklica  - Predlog Proračuna Občine Sežana za leto 2021 – nadaljevanje prve obravnave
 02.Gradivo za 2.točko sklica  - Predlog Proračuna Občine Sežana za leto 2021 – nadaljevanje prve obravnave - Dodatno gradivo
 03.Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog Odloka o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Sežana – druga obravnava
 04.Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog Statuta Občine Sežana – prva obravnava
 05.Gradivo za 5.točko sklica - 1.alinea  - Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2434 Voglje parcela 1524/4 (ID 7100619)
 05.Gradivo za 5.točko sklica - 2.alinea  - Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2436 Tomaj parcela 2035/17 (ID 7089414)
 05.Gradivo za 5.točko sklica - 3.alinea  - Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2437 Utovlje parcela 2164/4 (ID 3246344)
 05.Gradivo za 5.točko sklica - 4.alinea  - Predlog Sklepa o ukinitvi statusa splošnega ljudskega premoženja, o vknjižbi lastninske pravice Občine Sežana ter o pridobitvi statusa javnega dobra
 05.Gradivo za 5.točko sklica - 5.alinea  - Predlog Sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sežana za leto 2020 in predlog Sklepa o prodaji zemljišča preko metode javnega zbiranja ponudb
 06.Gradivo za 6.točko sklica - 1.alinea  - Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva zaradi odstopa v Svetu javnega zavoda Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana in predlog Sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju članov sveta javnega zavoda
 06.Gradivo za 6.točko sklica - 2.alinea  - Predlog Sklepa o imenovanju treh predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana za mandatno obdobje 2021 – 2025
 06.Gradivo za 6.točko sklica - 3.alinea  - Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika Občine Sežana in dveh predstavnikov uporabnikov v Svet javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana za mandatno obdobje 2021 – 2025
 06.Gradivo za 6.točko sklica - 4.alinea  - Predlog Sklepa o imenovanju dveh predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Ljudska univerza Sežana za mandatno obdobje 2021 – 2025
 06.Gradivo za 6.točko sklica - 5.alinea  - Predlog Sklepa o imenovanju treh predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dutovlje za mandatno obdobje 2021 - 2025
 06.Gradivo za 6.točko sklica - 6.alinea  - Predlog Sklepa o predlaganju kandidatov iz Občine Sežana za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Kopru
 06.Gradivo za 6.točko sklica - 7.alinea  - Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva zaradi odstopa predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in predlog Sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 07.Gradivo za 7.točko sklica  - Predlog Sklepa poslovniške narave o slikovnem in zvočnem snemanju ter javnem predvajanju sej Občinskega sveta Občine Sežana
 08.Gradivo za 8.točko sklica  - Vprašanja, pobude in odgovori
 09.Gradivo za sejo v ZIP datoteki
 10.Dodatno gradivo
 11.Sprejeti sklepi