OBČINA ŠENTJERNEJ

www.sentjernej.si

Projekti 2018-2022

6.5.2019

Konec aprila se je zaključilo asfaltiranje oziroma sanacija treh najbolj uničenih odcepov ceste Sela - Javorovica. Asfaltirano je bilo več kot 1000 m2 ceste.

Asfaltiranje n ajavorovici

 

3.4.2019

Gradi se vodovod na relaciji Prapreče – Pristavica, ki se izvaja v okviru projekta Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske. Zgrajeno je že približno dve tretjini od skupaj 1,5 kilometra vodovoda. Trenutno se polega polaganja cevi, gradi razdelilni vodovodni jašek na Pristavici.  

vodovod Prapreče Pristavica

Vodovod Prapreče pristavica

4.3.2019

Nadaljuje se izgradnja vodovoda od Prapreč do Pristavice v okviru regijskega projekta Hidravlična izboljšava (HI) vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske.

4.3.2019

DELA PRI VRTCU PLOČNIK

JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej je v preteklem tednu dogradil hodnike za pešce v območju novega vrtca in osnovne šole. S tem je omogočen lažji dostop s parkirišč do vrtca in šole. Prav tako je bila pri vrtcu, proti KZ Krka, izven območja gradbišča urejena okolica. Izvedeno je bilo humusiranje in zatravitev.

UREDITEV PRI kz kRKA

14.2.2019

V teh dneh se je zaključila obnova del v mrliški vežici v Orehovici. Skupaj z gradbenim odborom in Občino Šentjernej je potekala izgradnja kuhinje in toaletnih prostorov.

20190211 1336391

11.2.2019

Urejanje brežibe Kobila

Zaključuje se čiščenje brežine potoka Kobila v Dolenjem Vrhpolju. Dela, na podlagi pobude Občine Šentjernej in njenih občanov, izvaja VGP Novo mesto, d.d. v skladu  s smernicami Direkcije RS za vode, sektorja Območja spodnje Save.

25.1.2019

Prapreče vodovod

Na Praprečah poteka gradnja vodovoda, ki se izvaja v okviru projekta Hidravlična izboljšava vodovoda Dolenjske. Gradnja obsega 1500 metrov novega vodovoda iz NL100 od Prapreč do Pristavice. S to investicijo bo povezan vodni vir Kamnišček z vodnim virom Jezero, kar bo omogočalo kvalitetnejšo in nemoteno oskrbo s pitno vodo na tem območju.

Preberi več

24.1.2019

Občina Šentjernej je v sredo, 23.1.2019, organizirala predstavitev projektov za vaščane vasi Drama, Roje in Mihovica. Sestanka se je udeležilo več kot 50 prebivalcev navedenih vasi. Predstavniki občine so predstavili namero gradnje vodovoda in plinovoda na relaciji Dobrava – Šentjernej, gradnjo hodnikov za pešce, avtobusnih postajališč ter javne razsvetljave v naseljih Drama in Roje ter širitev regionalne ceste na relaciji Drama in Šentjernej. Gradnja vodovoda in plinovoda bo izvedena v letošnjem letu, z DRSI pa potekajo  usklajevanja za sočasno gradnjo ostale infrastrukture.

Slika s sestanka investicija Roje Drama Mihovica2

21.12.2018

Dela na DobraviciGroblje asfaltiranje

V Grobljah se končuje gradnja hodnika za pešce. Na Dobravici pa se končuje gradnja hodnika za pešce, javne razsvetljave in opornih zidov. Dela opravlja JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej.

20.12.2018

V Hrastju in na Tolstem vrhu je potekalo asfaltiranje dveh odcepov cest v skupni dolžini 110 metrov. Dela so potekala v okviru rednega vzdrževanja občinskih cest na delih, kjer so bile ceste močno poškodovane. Dela je izvajalo podjetje JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej. V Gorenjem Vrhpolju je potekalo asfaltiranje ceste, ki je bila v celoti obnovljena po gradnji vodovoda. Gradnjo vodovoda v dolžini 150 metrov je v sodelovanju s tamkajšnjimi prebivalci financirala Občina Šentjernej, obnovo ceste je izvajalo podjetje JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej.

Asfaltiranje cest Hrastje Tolsti vrh

 


Jernejevonovi

KCPT LOGO

projekti

      [2014-2018]   [2018-2022]

images/piso

 

galerije mapalink
 
04_2019 Vestnik