OBČINA ŠENTJERNEJ

www.sentjernej.si

Projekti 2014-2018

16.11.2018

Na relaciji Gorenje Vrhpolje – Cerov Log se končuje obnova vodovoda v dolžini  600 metrov. Izvaja se obnova 10 hišnih vodovodnih priključkov. S to naložbo bo bistveno izboljšana oskrba s pitno vodo v delu omenjenih naselij.

Vodovod Gor. Vrhpolje Cerov log 1

V okviru projekta Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju Dolenjske se končuje investicija na Pristavi z asfaltiranjem ceste ter na Dolenjem Mokrem Polju, kjer se je asfaltirala dostopna cesta. Izvedena bo še obnova 3 hišnih vodovodnih priključkov.

pristava

15.11.2018

Končuje se sanacija opuščene gramoznice. Z navozom približno 1200 m3 zemlje bo za 4 hektarje degradiranih površin nekdanje gramoznice vzpostavljeno za kmetijsko obdelavo.

sanacija gramoznice

12.11.2018

20181109 153546

Občina Šentjernej je uspešno zaključila investicijo Širitev proizvodno storitvene cone Šentjernej – sever, ki obsega 7,71 ha zemljišč. Investicijo je v petek, 9. novembra 2018 predala svojemu namenu. Trak nove naložbe, ki jo je blagoslovil župnik Anton Trpin, sta na otvoritveni slovesnosti poleg župana Radka Luzarja ter predsednika uprave družbe Kostak Miljenka Muhe, prerezala dva upokojena obrtnika, Franc Golob in Ciril Selak, ki sta postavila temelje na podjetniškem področju. V kulturnem programu so sodelovali Pihalni orkester Občine Šentjernej in Šentjernejski oktet. Ob zaključku so zbrani lahko opazovali mimohod kamiona in starodobnikov, ki so poskrbeli za dodatno popestritev. Zbrane je najprej nagovoril župan Občine Šentjernej Radko Luzar, ki je povedal, da gre za drugo največjo investicijo v tem mandatu, ki prinaša veliko več kot 38 novih delovnih mest, kar je bil pogoj razpisa za sofinanciranje, ki ga je objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Direktor občinske uprave Samo Hudoklin je podrobneje predstavil investicijo in se zahvalil vsem, ki so bili povezani z investicijo.

Logo

Preberi več

23.10.2018

V Šmarju se zaključuje gradnja odvodnega kanala meteornih vod. Izvedba kanala bo omogočila pospešeno odvajanje zalednih vod, ki v večjem deževju povzročajo poplavljanje domačij v Šmarju. Dela izvaja JP EDŠ, d.o.o.Šentjernej.

20181023 141710 HDR 2

                               

PSC 5

logo

12.10.2018

Občina Šentjernej je konec septembra zaključila investicijo Širitev proizvodno storitvene cone Šentjernej – sever, ki obsega 7,71 ha zemljišč. Celotna izgradnja je znaša 1,3 mio evrov. Od tega je dobrih 884 tisoč evrov sofinanciranih iz državnega proračuna. 25 odstotkov tega zneska predstavlja slovenski del in 75 odstotkov prispevek Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

V sklopu investicije je bilo izgrajenih 781 metrov fekalne kanalizacije (506 metrov gravitacijskih kanalov in 275 metrov tlačnih kanalov), 636 metrov meteorne kanalizacije, 100 metrov ponikovalnice ter 650 metrov vodovodnega omrežja. Pridobili smo tudi 624 metrov plinovodnega omrežja, 306 metrov telekomunikacijske kanalizacije, 830 metrov elektro kabelske kanalizacije in 845 metrov cestne razsvetljave. Vseh asfaltiranih površin za potrebe obrtne cone je 9.717 m2 in vključujejo glavno dostopno cesto, prečno cesto in dostopno cesto s parkirišči.

Novo zgrajena cona bo podjetnikom in obrtnikom nudila prostor za izgradnjo poslovnih objektov na štirinajstih zemljiščih.

Preberi več

16.10.2018

20181016 104737 HDR

Delavci podjetja Malkom d.o.o. Novo mesto so poskrbeli za ureditev dela naselja Dolenje Mokro Polje v smeri proti Žerjavinu v sklopu projekta Hidravlične izboljšave. Obnovili so vodovod, vodovodne priključke, meteorno kanalizacijo in cesto.

12.10.2018

drevored

Letos aprila se je v rubriki Halo, tukaj je bralec Dolenjca, oglasil Šentjernejčan z vprašanjem, zakaj so na parkirišču pred Kulturnim centrom Primoža Trubarja posekali skoraj vsa drevesa. Prostor zdaj po njegovem mnenju deluje zelo prazen in pust, pa tudi kake sence ne bo poleti za »jeklene konjičke«. »Ali nameravajo posaditi kaj novega, katera drevesa,« je spraševal. Direktor občinske uprave Občine Šentjernej Samo Hudoklinje že takrat pojasnil, da so se odločili za posek dreves, ker so bila le-ta drevesa stara in nevarna, saj se je vsako leto posušila kakšna veja, ki je odpadla. Drevesa niso več predstavljala lepega izgleda, s koreninskim sistemom so poškodovala asfalt in bila zato tudi že nevarna, tako za ljudi kot za osebne avtomobile. Dejal je, da bo v bližnji prihodnosti zasajen nov drevored s platanami in lipami. Dana obljuba se je sedaj izpolnila, kar je razvodno s fotografije. Zasajeno je 22 platan in tri lipe. Tako se tudi za senco avtomobilov v prihodnje ni potrebno bati.

12.10.2018

JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej gradi hodnik za pešce in javno razsvetljavo na Dobravici od Novomeške ceste proti regionalni cesti. Zgradili so večino opornih zidov, položili inštalacije za javno razsvetljavo ter odvodnjavanje ceste. Položeno je že večina robnikov za hodnik za pešce. Trasa rekonstrukcije je dolga 220 metrov.

20181012 131140 HDR

20181005 103812 HDR

Na Javorovici se je asfaltirala makadamska cesta v dolžini 120 metrov, ki vodi do treh domačij. Te domačije so imele zaradi hribovitega terena ter makadamskega vozišča otežen dostop. S to investicijo se je dostop bistveno izboljšal. Dela je izvedlo JP EDŠ, d.o.o.Šentjrnej.

 

20.9.2018

20180920 103328

V četrtek, 20. septembra 2018, je v Orehovici v okviru evropskega tedna mobilnosti potekalo odprtje projekta Ureditev križišča v Orehovici z izgradnjo hodnika za pešce z ureditvijo meteorne kanalizacije. Pri rekonstrukciji lokalne ceste  v Orehovici je občina uredila 240 metrov lokalne ceste. Izgrajenega je 220 metrov hodnika za pešce, 90 metrov parapetnih zidov in 100 metrov opornih zidov. Montiranih je bilo 195 metrov ograj. Položenega je bilo 600 kvadratnih metrov asfalta, postavljenih 5 novih LED svetilk javne razsvetljave in izgrajenih 5 novih priključkov na fekalni kanalizaciji. Urejena sta tudi dva prehoda za pešce. Vrednost investicije je 90.000 evrov. V sproščenem programu odprtja so nastopili recitatorji podružnične šole v Orehovici, Jošt Padaršič, Luka Barbič, Jaka Kopina in Nika Švalj. Nastopil je tudi pevski zbor Orehovica z mentorico Mojco Kruh ter skupini malčkov Kresničke in Pikapolonice z Vrtca Živžav, ki so pričarali živahno vzdušje. Zbrane otroke in krajane so pozdravili: Srečko Pavlič iz Orehovice, župan Radko Luzar, pomočnica ravnateljice Zlatka Kocman Kuhar in vodja podružnice OŠ Orehovica Ivica Padaršič. Blagoslov je opravil župnik Anton Trpin, trak pa so prerezali otroci. Veselje je bilo nepopisno.

IMG 20180920 103957

8.9.2018

Odprtje vrtca

V petek, 7. septembra 2018, je potekalo slavnostno odprtje novega Vrtca Čebelica Šentjernej. Dogodka se je udeležil tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. V slavnostnem nagovoru je predsednik republike izrazil hvaležnost, da je lahko z otroki, starši, vzgojitelji in gosti svečanosti doživel ta čudovit trenutek. "Imate zelo nadarjene otroke, polne zanimivih idej," je predsednik Pahor, navdušen nad prikupnimi nastopi otrok, dejal staršem in vzgojiteljem ter poudaril, da morajo otroci v tem obdobju odraščanja predvsem brezskrbno uživati otroštvo. Predsednik republike je posebne besede zahvale namenil ravnateljici in vzgojiteljem: "Starši vam zaupajo in zaslužite si iskreno zahvalo in poklon za vse, kar storite za naše otroke."

Preberi več

28.8.2018

PSC

Na območju PSC Šentjernej je zgrajena vsa podzemeljska infrastruktura. Izvajajo se dela za končno asfaltiranje.

5.6.2018

received 10156352489499929

V torek, 5. junija 2018, je v avli Kulturnega centra Primoža Trubarja v Šentjerneju potekal slavnostni podpis koncesijske pogodbe za izvajanje izbirne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju občine Šentjernej. Občinski svet Občine Šentjernej je na 21. redni seji 12. julija 2017 sprejel Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Šentjernej.

Preberi več

29.5.2018

PCS

V četrtek, 24.5.2018, se je pričela gradnja cestne in komunalne infrastrukture v poslovno storitveni coni Šentjernej – Sever. Dela izvaja podjetje Kostak d.d. Krško, ki je bilo kot najugodnejši ponudnik izbrano v postopku javnega naročila. Dela bodo zaključena v septembru 2018. Investicija bo stala 1,2 mio evrov.

Soflogo

1.6.2018

JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej je v maju pričelo z nadaljevanjem gradnje hodnika za pešce v naselju Orehovica. Podjetje bo   zgradilo 100 metrski odsek ceste s pločnikom. Dogradila se bo javna razsvetljava, razširilo se bo cestišče, uredilo se bo odvodnjavanje zalednih vod ter meteorna in tudi deloma fekalna kanalizacija na tem odseku. Prav tako bo urejena brežina z opornimi zidovi v dolžini 80 m. Vrednost del po pogodbi znaša 51.836,60 evrov.

mms 20180531 164329

28.5.2018

odprtje polnilnice 1

V okviru 46. Tedna cvička je v nedeljo, 27. maja 2018, potekalo odprtje električne polnilne postaje. Občina Šentjernej se je prijavila na javni razpis Eko sklada Nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih in območjih Natura 2000 in izpolnila pogoje za nakup polnilne postaje.

Preberi več

22.5.2018

b

V ponedeljek 21 . maja je v Kulturnem centru Primoža Trubarja potekala zaključna predstavitev arhitekturno urbanističnih delavnic študentov Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Študentje drugega in tretjega letnika so predstavili svoje ideje za prostorski razvoj Šentjerneja s poudarkom na reaktivaciji središča naselja in preoblikovanju prostorskih potencialov kraja ter podali zanimive predloge za umestitve posameznih programov in oblikovanje objektov na izbranih lokacijah.  V izjemno zanimivi predstavitvi so bili predstavljeni tudi rezultati anonimne ankete, ki bila izvedena med prebivalci in obiskovalci Šentjerneja. Glede na to, da je bilo skupaj podanih več kot 100 popolnih odgovorov, kaže na to, da je veliko zanimanja  v povezavi z ureditvijo kraja, obstoječega stanja in prihodnega razvoja, zato nas je presenetila slaba udeležba dogodka. Kaj je vzrok takemu odzivu prebivalcev, težko ocenjujemo.

20180521 165723

17.5.2018

17. maja 2018 je v avli Kulturnega centra Primoža Trubarja župan Občine Šentjernej Radko Luzar s predsednikom uprave podjetja Kostak d.d. Miljenkom Muho podpisal pogodbo za izgradnjo cestne in komunalne infrastrukture na območju Poslovno storitvene cone Šentjernej – Sever. Gre za naložbo po pogodbi ocenjeno na 1,244 milijona evrov. Občina je na razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo pridobila slabih 885 tisoč evrov. Krški Kostak se zavezuje, da bo cesto, kanalizacijo, vodovod in javno razsvetljavo zgradil do 20. septembra letos. Podjetniki so zemljišča odkupili od zasebnih lastnikov in bodo nekateri začeli graditi že letos. Podjetja, ki bodo širila svojo dejavnost v novo opremljeni coni Sever, se poleg orodjarstva ukvarjajo s plastiko, elektroniko in lesno dejavnostjo. Na voljo je prostor še za kakšnega podjetnika.

IMG 6660 1

 

Soflogo

11.5.2018

Na relaciji Gorenje Vrhpolje – Cerov Log se izvaja gradnja vodovoda v skupni dolžini približno 350 metrov. Vodovod, ki bo stal približno 30.000 evrov, bo izboljšal trenutno moteno oskrbo prebivalcev s pitno vodo na območju gradnje vodovoda. Obnovljeni  bodo tudi hišni priključki.

Vrhpolje

20180417 133459

18.4.2018

V Zdravstveni postaji Šentjernej so 17. aprila slovesno predali namenu prenovljeni zobozdravstveni ambulanti. Na odprtju so bili navzoči občani Šentjerneja, predstavniki Zdravstvenega doma Novo mesto z direktorico Alenko Simonič, zaposleni v zdravstveni postaji, predstavniki sveta tega javnega zavoda, občinske uprave Občine Šentjernej in nastopajoči v kulturnem programu: malčki iz enote Petelinček Vrtca Čebelica, učenca 4. razreda Osnovne šole Šentjernej Ema Selak in Nejc Penca ter mlada pevka Tjaša Zirkelbach. Zdravstveni dom Novo mesto je v letošnjem letu v celoti posodobil otroško in odraslo zobozdravstveno ambulanto. Vrednost naložbe, ki obsega gradbeno-obrtniška dela, opremo, nakup zobozdravstvenega stola in vsega potrebnega materiala, je znašala približno 90 tisoč evrov.

Preberi več

7.3.2018

vrtec notranjost

V vrtcu se zaključujejo elektro in strojne inštalacije, stavbno pohištvo je vgrajeno, izdelanih je večina estrihov. V prihodnjem tednu se bodo pričela keramičarska dela ter nadaljevanje del na zunanji ureditvi.

20180214 142754 HDR

14.2.2018

V novem vrtcu je že vgrajeno vso stavbno pohištvo. Izvedeno je večina elektro inštalacij in končuje se izdelava estrihov.

vrtec januar 2018

8.1.2018

Montažna dela na vrtcu 1 so končana. Trenutno se dokončujejo kleparska dela na strehi, prav tako se izdeluje fasada. V objektu se izvajajo inštalaterska dela in pričelo se je z vgrajevanjem stavbnega pohištva.

Dolenje Mokro polje asfaltiranje

22.12.2017

Na Dolenjem Mokrem Polju se izvaja prva faza asfaltiranja nosilne plasti cestišča.

20171208 130346 HDR

V petek, 8.12.2017, so bila na cestah v občini opravljena večja vzdrževalna dela oziroma sanirani najbolj poškodovani odcepi cest, in sicer na Pristavici, v Žerjavinu, Hrastju in Hrvaški gori. Nadaljuje se tudi investicija v Orehovici.

Preberi več

8.12.2017

V Šentjerneju se že postavlja nadstropje vrtca in streha, prav tako se vgrajuje  stavbno pohištvo, vzporedno se montira fasadni oder.

20171205 130804

8.12.2017

pomanjšana

V četrtek, 7. decembra 2017, je potekalo slavnostno odprtje prenovljenih tal v športni dvorani Osnovne šole Šentjernej. V sklopu programa so učenci predstavili različne športne aktivnosti, dogodek pa so popestrili šolski folklorniki s kulturnim programom. Zbrane so nagovorili podžupan Občine Šentjernej Janez Selak, direktor občinske uprave Samo Hudoklin ter ravnateljica osnovne šole Renata Zupanc Grom.

Preberi več

-        20171121 083339

       Izvedena so vsa zemeljska in betonska dela. Trenutno se izvaja montaža elementov sten in stropa prve etaže vrtca (23.11.2017)

V Drči se je izvedla rekonstrukcija makadamske javne poti v dolžini ca 100 metrov. Rekonstrukcija je obsegala širitev poti, odstranitev dreves in panjev ob poti, zamenjava spodnjega ustroja ter odvodnjavanje poti.

Drča

Ilirska vodovod

Na Ilirski cesti v Šentjerneju je poteka obnova vodovoda v skupni dolžini 75 metrov. Vgrajene so cevi NL 100, kar bo omogočilo boljšo oskrbo s pitno vodo te ulice in zagotovilo požarno vodo. Ob trasi so obnovljeni priključki, v bodoče pa bo ta odsek omogočil povezavo z vodovodom na Kotarjevi cesti. Dela sta izvajata JP EDŠ d.o.o. Šentjernej in Komunala Novo mesto d.o.o.

2.11.2017

V Osnovni šoli Šentjernej se je v oktobru pričela obnova tal v športni dvorani. Odstranjena je bila dotrajana umetna masa. Vsa pripravljalna dela za položitev športnega poda so zaključena. Pričelo se je s polaganjem podkonstrukcije.

20171102 102143

V sredo, 11. oktobra 2017, je v prostorih sejne sobe Občine Šentjernej potekal slavnostni podpis pogodbe z izvajalcem del Lipa proizvodno trgovska zadruga z.o.o. iz Lenarta v Slovenskih Goricah za Obnovo tal športne dvorane Osnovne šole Šentjernej. Izvajalec del je bil izbran na podlagi objavljenega javnega naročila. V uvodu je zbrane pred podpisom pogodbe pozdravil župan Radko Luzar in direktor občinske uprave Samo Hudoklin. Slednji je izpostavil, da si je občinska uprava ogledala kar nekaj primerov dobrih praks po Sloveniji in dejal, da verjame, da se bo izvajalec potrudil in zagotovil kvalitetno izvedbo. Po podpisu pogodbe so si skupaj z izvajalcem del ogledali trenutno stanje v športni dvorani.

Občina Šentjernej je uspešno kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje investicij v prenovo športnih podov. Omenjeni razpis je bil objavljen 12. maja 2017 in se je iztekel 5. junija 2017. Skupna vrednost pogodbenih del znaša 97.520,00 evrov z vključenim DDV-jem. Ministrstvo bo sofinanciralo upravičene stroške investicije v višini 41.934,48 evrov.

podpis pogodbe športni podi

 

IMGP7978

V nedeljo, 8. oktobra 2017, je v Gor. Gradišču pri Šentjerneju potekalo odprtje poslovilne kapele in dela novega pokopališča. Zbrane je nagovoril predsednik gradbenega odbora Jože Grgovič, ki je zelo nazorno predstavil potek projekta, vse od nastanka prve pobude do zaključka in se zahvalil vsem, ki so sodelovali pri projektu izgradnje poslovilnega objekta. Dejal je, da gre za pomembno pridobitev za približno 2200 prebivalcev enajstih vasi in dveh zaselkov. Hvaležen je občini, da so prisluhnili njihovim željam in potrebam. Združili so moči in dokazali, da je v slogi moč. Poleg kapele je urejen prostor za nov del pokopališča, kjer bodo mogoči klasični in žarni pokopi ter raztros. Spregovoril je tudi župan Občine Šentjernej Radko Luzar, ki je povedal, da je vzorčen primer, kako se da z malo denarja in veliko volje in sodelovanja narediti investicijo. V imenu vseh vaščanov je podelil spominske zahvale Jožetu Grgoviču, Jožetu Kalinu in Dejanu Rangusu. Slednji so poleg župana prerezali trak in predali kapelo svojemu namenu. Dekan Anton Trpin je blagoslovil kapelo in novo pokopališče, Jože Grgovič pa je sodeloval tudi kot ljudski pesnik in prebral recitacijo, ki jo je spisal za novo spominsko kapelo. Tudi v kapeli so na steni napisani verzi, ki jih je spesnil prav Jože Grgovič. Slovesen dogodek so popestrili člani Šentjernejskega okteta.

Preberi več

Na Tolstem Vrhu je izvedena posodobitev cest v dolžini 560 metrov. Del trase v dolžini 200 metrov je v celoti rekonstruiran. Odstranjen je bil poškodovan asfalt, zamenjal se je spodnji ustroj ceste, položila se je nova asfaltna prevleka, ki je od prejšnje širša za 1 meter. Del trase v dolžini 50 metrov se je preplastil. Na delu v dolžini 150 metrov se je uredilo odvodnjavanje z novimi muldami, makadamski del v dolžini 160 metrov pa je na asfaltiran. Velik del investicije so financirali uporabniki ceste. Dela so opravili JP EDŠ d.o.o. Šentjernej, CGP d.d., del gradbenih del pa je brazplačno izvedel podjetnik Miro Conta.

tolsti vrh

V petek, 25. avgusta 2017, je Občina Šentjernej slavnostno podpisala pogodbo s podjetjem Dema plus d.o.o. iz Ljubljane. Na dogodku, ki se je odvijal na lokaciji, kjer bo potekala gradnja novega vrtca, na Trubarjevi cesti 8, so zbrane nagovorili župan Radko Luzar, ravnateljica Vrtca Čebelica Ana Srpčič in direktor podjetja Dema plus d.o.o. Denis Pere. Kulturni program so s plesom in petjem popestrili najmlajši iz vrtca, zapele pa so tudi vzgojiteljice Čebelice.

Gradbeno pogodbo sta podpisala župan Občine Šentjernej Radko Luzar in direktor podjetja Dema Plus d.o.o. gospod Denis Pere. Občina Šentjernej je na projekt izjemno ponosna, saj predstavlja nadstandardno bivalno in vzgojno okolje za predšolske otroke. Sledila je še predaja bona v vrednosti 5.400 evrov, ki so ga člani Društva za priznanje praženega krompirja kot samostojne jedi Šentjernej in članice Društva Kmetic Šentjernej zbrali na 12. Jernejevem kolesarskem maratonu. Bon sta ravnateljici vrtca Šentjernej Ani Srpčič predala predsednica Društva kmetic Šentjernej Mihaela Blatnik in predstavnik krompirjevcev Franc Vodopivec. Občina je počaščena in vesela, da se je podpis pogodbe za pričetek gradnje izvedel v času občinskega praznika – Jernejevo 2017.

20170825 112346 resized

20170823 083021 resized

Na Selih pri Šentjerneju bo odslej poskrbljeno za varno vstopanje in izstopanje šolskih otrok na avtobus. Uredile so se talne označbe. V kratkem pa se bo postavila prometna signalizacija in solarna svetilka za večjo vidnost prehoda čez cesto. Dela izvaja JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej.

20170823 084339 resized

V središču Gorenjega Vrhpolja pri Šentjerneju raste mogočna turška lipa. Po pripovedovanju domačinov, ki ga je povzela tudi poljudna literatura, naj bi bila lipa stara 900 let, kar je malo verjetno. Glede na biologijo drevesne je bolj verjetna starost okoli 400 let, in tako obstaja možnost, da je v svojih najzgodnejših letih dajala senco zadnjim turškim obiskovalcem. Pred kratkim je bila lipa zaščitena. Tako se je okoli lipe postavila ograja in zgradil se je oporni zid. Uredila so se tudi nova parkirna mesta. Dela je izvedlo podjetje JP EDŠ d.o.o. Šentjernej s podizvajalcem.

 

 Rekonstrukcija ceste Tolsti vrh1

Na Tolstem Vrhu se izvaja rekonstrukcija ceste v dolžini  230 metrov. Dela obsegajo zamenjavo spodnjega ustroja, asfaltiranje in gradnjo opornih zidov. Dela financira Občina Šentjernej ter uporabniki ceste.

JP EDŠ d.o.o., Šentjernej izvaja za naročnika Občino Šentjernej gradnjo hodnika za pešce, javno razsvetljavo in odvodnjavanje na Starem sejmišču v skupni dolžini 130 metrov.

2017 06 23 11.14.59

Groblje odvodnjavanje

V Grobljah se ureja odvajanje meteornih voda. Vgrajeno je bilo 80 metrov cevi, 50 metrov betonskih kanalet, delno je bil očiščen melioracijski jarek. S tem se bo preprečilo poplavljanje objektov, kar se je ob večjih padavinah večkrat zgodilo.


Jernejevonovi

KCPT LOGO

projekti

      [2014-2018]   [2018-2022]

images/piso

 

galerije mapalink
 
04_2019 Vestnik