Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
Ureditev trškega središča v naselju Semič - 2014
                                             

 
Občina Semič                                                                                                       Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:
Štefanov trg 9                                                                               
                                             Evropa investira v podeželje
8333  SEMIČ
Tel: 07/356 53 60
Faks: 07/356 53 65
e-mail: obcina@semic.si

Investicijska operacija
»UREDITEV TRŠKEGA SREDIŠČA V NASELJU SEMIČ«


Naziv operacije: UREDITEV TRŠKEGA SREDIŠČA V NASELJU SEMIČ

Kratek opis operacije:
Operacija vključuje ureditev trškega središča v naselju Semič, v katerem je vključeno:
- parkirišče med stavbo občine, blokom in hotelom,
- plato med cerkvijo, župniščem in lokalno cesto
- del trga na severni strani cerkve.

V okviru operacije se izvede tlakovanje in asfaltno preplastitev trškega središča, ureditev prometnega režima, rekonstrukcijo komunalnih vodov ter ureditev okolice trga.

Namen investicije je izboljšati trenutno stanje trškega središča naselja Semič in s tem pozitivno vplivati na prometno varnost, varnost otrok, požarno varnost, zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, celovit izgled, dostopnost, razvoj trškega središča in posledično izboljšati kakovost življenja v naselju.

Glavni cilj investicijske operacije je ureditev trškega središča v Semiču v skupni izmeri 3.046 m2.

Naziv upravičenca: Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič

Vrednost investicije in viri financiranja:
Vrednost operacije je ocenjena na 599.751,76 EUR z DDV, pri čemer znaša sofinanciranje Ministrstva za okolje in prostor 60 % upravičenih stroškov (sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in sredstva proračuna Republike Slovenije).

VIRI FINANCIRANJA

Viri financiranja so sledeči:
MKO* (EU sredstva) 215.839,80 EUR (35,99 %)
MKO* (proračun RS) 71.946,60 EUR (12,00 %)
Občina Semič 311.965,36 EUR (52,02 %)

*MKO – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje bo iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in iz proračunskih sredstev RS sofinanciralo 60 % vseh upravičenih stroškov, kar skupaj znaša 287.786,40 EUR. Preostali del upravičenih stroškov in neopravičene stroške financira Občina Semič. Delež financiranja celotne investicije Občine Semič je 52,02 %, kar znaša 311.965,36 EUR.

Datum začetka del: februar 2014
Datum zaključka del: avgust 2014

Kontaktne osebe za informacije o izvajanju operacije:
  • Polona Kambič, Županja Občine Semič: tel.: 07/356 53 60 ali 07/356 53 50,
  • Tatjana Hutar, Svetovalec II za razvoj podeželja in malo gospodarstvo: tel: 07/356 53 55
  • Boštjan Ogulin, Višji svetovalec II za komunalno, cestno in investicijsko dejavnost: 07/ 356 53 51 ali 031 313 651
Povezava na spletno stran Organa upravljanja
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
http://www.mko.gov.si/

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Evropa investira v podeželje.
 
Novice

7.4.2014 - Informacija »UREDITEV TRŠKEGA SREDIŠČA V NASELJU SEMIČ«
7.4.2014 - Podpis pogodbe pri projektu »UREDITEV TRŠKEGA SREDIŠČA V NASELJU SEMIČ«
Arhiv objav

Galerija

Več
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon