Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
Program Pokolpje
Pokolpje, poslovna priloA3nost

Spremenjen program Pokolpja 2011-2020
Program Pokolpje 2016
Sklep Vlade RS
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon