Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
Opis Semiča
Belokranjska vrata na Gabru odpro pogled na razgiban belokranjski kraški ravnik. Občina Semič se razteza na njegovem severnem obrobju, v vznožju Kočevskega Roga in obronkov Gorjancev; tako je geografsko zaprt proti severu. Meri 147 km2, kar predstavlja 0,7% celotnega slovenskega ozemlja, šteje 3.849 prebivalcev in ima 47 naselij. 66 % občine prekriva gozd, preostalo pa je plitvi vrtačasti kraški svet s steljniki, travniki in njivami, Semiško goro pa so Semičani zasadili z vinsko trto. Na Gabru se od magistrale odcepi cesta v dolino, in prav na dnu leži središče naselja Semič.

Občina Semič je s svojo naravno in kulturno dediščino pravi raj za tiste, ki si želijo miru in sprehodov po naravi. Tu ne boste srečali množice ljudi in ne bo vas motil vsakodnevni hrup. Semiški konec je namreč prijazen, miren in poln zanimivih in pristnih dogodivščin in običajev, ki popestrijo turistično ponudbo kraja.
 
V srednjem veku so tu gospodarili Semeničani. Od njihovih gradov so ostale le še razvaline na Semeniču in Smuku. Svojevrstno preteklost skrivajo v gozdovih Kočevskega Roga razvaline vasi kočevskih Nemcev, ki so tu živeli dobrih 600 let. S podrobnejšo zgodovino kraja in z naravovarstveno zbirko Bele krajine obiskovalce seznanja semiška Krajevna muzejska zbirka.
Osrednje naselje Semič je bilo tudi v preteklosti pomembno trgovsko in kulturno središče, o čemer pričajo arhitekturno bogate stavbe v centru Semiča. 
Semič je znan po dobrem vinu, bogatem kulturnem izročilu uspešnih podjetnikih in obrtnikih ter tovarni kondenzatorjev Iskra. 
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon