Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
Informacije o gospodarskem poslovanju
Informacija o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v občini Semič v letu 2017
Rezultati poslovanja gospodarskih družb s sedežem v občini Semič v letu 2016
Informacija o poslovanju gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug v JV Sloveniji v letu 2015
Informacija o poslovanju gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug v JV Sloveniji v letu 2014
Informacija o poslovanju gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug v JV Sloveniji v letu 2013
Informacija o poslovanju gospodarskih družb v Sloveniji v letu 2012
Informacija o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v Občini Semič v letu 2011
Informacija o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v Občini Semič v letu 2010
Informacija o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v Občini Semič v letu 2009
Informacija o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v Občini Semič v letu 2008
Informacija o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v Občini Semič v letu 2007
Informacija o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v Občini Semič v letu 2006
Informacija o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v letu 2005
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon