Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
Društva
NAZIV DRUŠTVA PREDSEDNIK NASLOV POŠTA INFORMACIJE E-MAIL
SPLETNA STRAN
Turistično društvo Semič Dušan Kofalt Štefanov trg 9 8333 Semič 07/35-65-200  td.semic@gmail.com
Kulturno umetniško društvo Jože Mihečič Semič
* Folklorna skupina Semiška ohcet
* Ženski pevski zbor Semič
* Literarna sekcija
* Dramska sekcija
* Muzejska sekcija
* Sekcija za organizacijo proslav
Nevenka Makovec Prosvetna ulica 4 8333 Semič    
Kulturno društvo Orel Semič
* Moški pevski zbor Sv. Štefan
* Cerkveni otroški pevski zbor - Pod Marijinim plaščem
* Mešani pevski zbor
* Starejši pritrkovalci
* Mlajši pritrkovalci
* Mladi Črmošnjičani
Helena Konda Štefanov trg 2 8333 Semič 040/195-619 kd.orel.semic@gmail.com
KUD Godba na pihala Semič   Taborska ulica 8 8333 Semič 031/237-173 godbasemic@gmail.com
Društvo likovnih ustvarjalcev Semič Jure Henigsman Srednja pot 12 8333 Semič 031/880 496
info@dlus.si
www.dlus.si
Združenje borcev za vrednote NOB Drago Mohar Štefanov trg 9 8333 Semič 031/653 074
 
Belokranjsko muzejsko društvo Andreja Brancelj Bednaršek Trg svobode 4 8330 Metlika 07/30-63-370 belokranjski.muzej@guest.arnes.si
Društvo upokojencev Semič Anton Pašič Vajdova ulica 8 8333 Semič 07/30-67-678 dusemic@amis.net
EKO Društvo Krupa Silva Žugelj Krupa 12 8333 Semič 031-225-942  
Planinsko društvo Semič Dušan Kukman Taborska ulica 8 8333 Semič 040/605 879 dusan.kukman@gmail.com
www.pdsemic.si
Športno društvo Partizan Semič Miha Ivanuša Šolska ulica 5 8333 Semič 041/308 070 mikeivanusa@gmail.com
www.sdpartizan-semic.com/
Strelska družina Iskra Semič Milojko Pavlovič Pri pošti 2 8333 Semič 040/531 828  
Avto moto društvo Kolpa MXS Stane Špehar Krupa 30 8333 Semič 041/550 480 ivo.kambic@gmail.com
Športno društvo Kot Anton Bukovec Kolodvorska cesta 23 8333 Semič 040/748-656 tonibukovec@yahoo.com
Športno društvo Črešnjevec Matjaž Škof Cerovec pri Črešnjevcu 4 8333 Semič 030/384 211 matjaz.skof8@gmail.com
Športno društvo Stranska vas Anton Križe Praprot 15 8333 Semič 041/256 924 sd.stranska.vas@gmail.com
Društvo za Jadralno padalstvo Cumulus Martin Pezdirc Štrekljevec 25 8333 Semič 031/228-465 martin.pezdirc@gmail.com
Aeroklub Bela krajina Matjaž Starašinič Boginja vas 30 8332  Gradac 031/614 307 aeroklub.bk@gmail.com
http://www.aeroklub-belakrajina.si/
Šahovski klub Medija Andrej Štubljar Šolska ulica 10 8333
Semič
  http://skmedija.si/
Čebelarsko društvo Semič Bojan Pavlin Taborska ulica 8 8333 Semič   info@cdsemic.si
www.cdsemic.si/
Društvo vinogradnikov Semič Ivan Bukovec Štefanov trg 7 8333 Semič 040/595 656 vinogradnikisemic@gmail.com

http://vinogradnikisemic.si/
Belokranjska konjenica Miro Imširovič Štefanov trg 9 8333 Semič 041/692-574  
Konjerejsko društvo Semič Stane Verdnik Štefanov trg 9 8333 Semič 040/794 462  
Belokranjsko gobarsko društvo Jože Cesar Štefanov trg 9 8333 Semič 041-957-150 joze.cesar@gmail.com
Društvo rejcev drobnice Bele krajine Peter Štefanič Kolodvorska cesta 34 8340 Črnomelj 07/305 62 10 
051/330 708
 
Sadjarsko društvo Bele krajine Janez Gačnik Kolodvorska cesta 34 8340 Črnomelj   info@sdbk.si
www.sdbk.si
Združenje za ekološko kmetovanje Dolenjske, Bele krajine in Posavja Marija Marinček Šmihelska cesta 14 8000 Novo mesto 040/254 667 marija.marincek@gmail.com
http://www.ekoloskekmetijedpbk.si/
Lovska družina Smuk Semič Anton Šircelj Smuška cesta 159 8333 Semič 041-524-555  
Polharsko društvo Semič Andrej Jakša Trata 12 8333 Semič 041-882-439 andrejjaksa@gmail.com
Društvo podeželske mladine Semič Aleš Plut Taborska ulica 8 8333 Semič 040/889 151 aleplut@gmail.com
Modelarsko društvo Bela krajina Mirko Ogulin Vavpča vas 22 8333 Semič 041/804-531 mirko.ogulin@gmail.com 
Klub oračev Bele krajine   Kolodvorska cesta 34 8340 Črnomelj 07/305 62 10  
Strojni krožek Bele krajine Jože Štrucelj Mestni trg 24 8330 Metlika    
Gasilska zveza Semič Rudi Kofalt Črnomaljska cesta 3 8333 Semič 041/802 037 gzsemic@gmail.com
www.gzsemic.si
PGD Črešnjevec Sonja Malnarič Cerovec pri Črešnjevcu 4 8333 Semič 040/399 600 pgdcres@gmail.com
PGD Črmošnjice Milenko Vukojevič Črmošnjice 24 8333 Semič 041-792-393  
PGD Gradnik Jože Cimerman Gradnik 1b 8333 Semič 041-360-211  
PGD Kot Brezje Boštjan Oder Spodnje Gorenjce 32 8333 Semič 041/415 888  
PGD Krvavčji Vrh Anton Ogulin Krvavčji Vrh 11 8333 Semič 041/319 797 www.krvavcji-vrh.si
PGD Rožni Dol Drago Hutar Rožni Dol 5a 8333 Semič 031/234 459  
PGD Semič Marjan Tomaževič Črnomaljska cesta 3 8333 Semič   pgd.semic@gmail.com
PGD Stranska vas Silva Žugelj Praprot 15 8333 Semič    
PGD Štrekljevec Marko Žugelj Štrekljevec 1c 8333 Semič   pgd.strekljevec@gmail.com
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon