Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
Priznanja Občine Semič
Dobitniki priznanj Občine Semič
 
1997:
Plaketa:

Anton Plut
Mirko Pavlin
Diploma:
Tekmovalna ekipa PGD Štrekljevec (diplomo so zavrnili, pričakujejo plaketo!)
 
1998:
Plaketa:

Blaž Kočevar
Marjan Tomaževič
Diploma:
Marija Zupančič
Aleksander Mirosavljevič
Društvo kmečkih žensk Semič
 
1999:
Plaketa:

Zvone Tkalec
Prostovoljno gasilsko društvo Semič
Diploma:
Marija Malenšek
Martin Plut
Alojzij Šuštarič
Sonja Škof
 
2000:
Plaketa:

Janko Štampar
Slavko Pavlakovič
Diploma:
Anica Absec
Zvonko Avsec
Albina Pašič
Silva Jančan
 
2001:
Plaketa:

Vlasta Henigsman
Anton Malnarič
Prostovoljno gasilsko društvo Stranska vas
Članska tekmovalna ekipa PGD Štrekljevec
Iskra kondenzatorji d.d. Semič
Vaška skupnost Črešnjevec
Diploma:
Martina Jakša
Alojzij Rogelj
Milan Plut
Jožef Kambič
skupina starejših pritrkovalcev (Zdravko Tomaževič, Alojz Dichlberger, Žan Sepaher)
 
2002:
Plaketa:

Rudi Bukovec
Lovska družina Smuk Semič
Diploma:
Rozi Mohar
Martin Golobič (podjetje Evrostroj),
Alojzija Lavrin
Dejan Žugelj
Anica Jakša
Ekipa orientacijskega teka OŠ
Ekipa prve pomoči občine Semič
 
2003:
Plaketa:

Marija Stariha
Diploma:
Stanislav Plut
Peter Stariha
Moški pevski zbor sveti Štefan
podjetje Unitplast (direktor Srečko Pust)
 
2004:
Plaketa:

Anton Kambič (podjetje Kambič laboratorijska oprema)
Diploma:
Andrej Kraševec
Alojz Derganc
Martin Sever
Matija Špringer
Bojan Jakša
Stane Golobič
 
2005:
Plaketa:

Ivan Križan
Diploma:
Janez Šket
Ana Snoj
Rudi Kofalt
Rozi Saje (posmrtno)
Kulturno društvo Orel Semič
 
2006:
Naziv častni občan občine Semič:

Blaž Kočevar
Plaketa:
Društvo podeželske mladine Semič
Diploma:
Gašper Banovec
Miro Smrekar
Božo Vidmar
Anton Malnarič
Prostovoljno gasilsko društvo Črmošnjice
 
2007:
Plaketa:

Mira Ivanovič
Jože Per
Športno društvo Kot
Diploma:
zaposleni na železniški postaji Semič
Zvone Vidmar
Janez Šebenik
Franc Janež
Peter Malenšek
Zdravko Mihelčič
 
2008:
Plaketa:

Brane Podgornik
Martin Pečavar
Konjerejsko društvo Semič
Diploma:
Matija Hudak
Alojz Vidmar
Žan Škrinjar
Igor Štukelj
Boris Škedelj
Ivan Drganc
Prostovoljno gasilsko društvo Rožni Dol
 
2009:
Plaketa:

Luka Zidanšek
Dušan Kočevar
Diploma:
Štefan Didovič
Anton Matkovič
Zdenka Mihelič
Mira Novak
Janez Malenšek
 
2010:
Plaketa:

dr. Dušan Plut
Prostovoljno gasilsko društvo Krvavčji Vrh
Diploma:
Tomaž Černe
Mirjana Bukovec
 
2011:
Naziv častni občan občine Semič:

Ivan Bukovec
Plaketa:
Jože Malnarič
Diploma:
Antonija Štublar
Frančišek Oven

2012:
Plaketa:

Jože Cesar
Prostovoljno gasilsko društvo Kot Brezje
Diploma:
Jožica Kapele
Anton Konda

2013:
Plaketa:

Anton Malenšek
Podjetje Unitplast d.o.o.
Čebelarsko društvo Semič
Društvo upokojencev Semič
Diploma:
Sonja Malnarič
"Semiške klepetulje" - Antonija Stezinar, Olgica Špringer, Terezija Tomaževič

2014:
Plaketa:

Sonja Škof 
Diploma:
Branka Muc
Podjetje Izkopi Požek, Franci Požek s.p.

2015:
Plaketa:

Marko Banovec, Kot
Janez Malnarič, Moverna vas 
Prostovoljno gasilsko društvo Štrekljevec

Diploma:
Anton Pašič, Spodnje Gorenjce
Franc Stariha, Vajdova ulica

Aleš Judnič in Matej Mihelčič, uspešna mlada kmetovalca

2016:
Plaketa:

Silva Jančan, Semič
Prostovoljno gasilsko društvo Črmošnjice

Diploma:
Prostovoljno gasilsko društvo Črešnjevec
Avto motu društvo Kolpa MXS
Športnica/športnik leta:
Žana Pintarič
Dragutin Draganjac

2017:
Naziv častna občanka občine Semič:

prof. dr. Boža Krakar Vogel
Plaketa:
Miroslav Kočevar, Semič
Društvo vinogradnikov Semič

Diploma:
Albina Sonja Štraus, Semič
Slaščičarna "Pri Neđotu"
Združenje borcev za vrednote NOB Semič, skupina za ohranjanje spomenikov in grobišč
Prostovoljno gasilsko društvo Gradnik

Športnica/športnik leta:
Žana Pintarič
Mario Sajko

2018:
Plaketa:
Albina Pašič, Oskoršnica
Franc Jakofčič, Praprot

Prostovoljno gasilsko društvo Rožni Dol 
Podjetje Toki d.o.o. 
Športnica/športnik leta:
Žana Pintarič
Leon Pečavar
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon