Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
Rekon. dela LC 255103(odcep KC-odcep Sp. Gorenjce) - 2014

 

Investicijska operacija

»Rekonstrukcija dela kategorizirane lokalne ceste LC 255103-odsek Sem. Vrtec-Roška c.- Gaber, od odcepa za Kulturni center do odcepa za Spodnje Gorenjce«

 

Naziv operacije: »Rekonstrukcija dela kategorizirane lokalne ceste LC 255103-odsek Sem. Vrtec-Roška c.- Gaber, od odcepa za Kulturni center do odcepa za Spodnje Gorenjce«

 

Kratek opis operacije:

Namen investicijske operacije je izboljšati trenutno stanje prometne infrastrukture v naselju Semič ter s tem pozitivno vplivati na dostopnost do bivališč in poslovnih objektov, na pogoje za razvoj turizma, prometno varnost, uporabo javnega prometa, splošne življenjske pogoje ter posledično na ohranitev poseljenosti območja ob meji s Hrvaško.

 

Operacija zajema:

kompletno rekonstrukcijo dela kategorizirane lokalne ceste LC 255103-odsek Sem. vrtec- Roška c.- Gaber od odcepa za Kulturni center do odcepa Stara cesta skupaj z obnovo dvostranskih pločnikov, obnovo meteorne kanalizacije ter obnovo javne razsvetljave v območju rekonstrukcije lokalne ceste;

preplastitev dela kategorizirane lokalne ceste LC 255103-odsek Sem. vrtec- Roška c.- Gaber od odcepa Stara cesta do odcepa Spodnje Gorenjce z izgradnjo enostranskega pločnika z opornimi zidovi, izgradnjo meteorne kanalizacije ter izgradnjo javne razsvetljave.

 

Naziv upravičenca: Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič

 

Vrednost investicije in viri financiranja:

Vrednost operacije je ocenjena na 1.346.540,60 EUR z DDV.

 

VIRI FINANCIRANJA

 

Viri financiranja so sledeči:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo: 1.000.000,00 EUR (74,26 %)

  • Evropski sklad za regionalni razvoj (85%): 850.000,00 EUR

  • Slovenska udeležba (15%): 150.000,00 EUR

Proračun Občine Semič: 346.540,60EUR (25,74 %)

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo sofinanciralo investicijo v EUR iz sredstev EU (ESRR) in iz sredstev Proračuna RS v višini 1.000.000,00 EUR ali 74,26 % celotne investicije po tekočih cenah. Preostanek v višini 346.540,60 EUR ali 25,74 % bo financirala Občina Semič.

 

 

Datum začetka del: februar 2014

Datum zaključka del: september 2014

 

Kontaktne osebe za informacije o izvajanju operacije:

  • Polona Kambič, Županja Občine Semič: tel.: 07/356 53 60 ali 07/356 53 50,

  • Tatjana Hutar, Svetovalec II za razvoj podeželja in malo gospodarstvo: tel: 07/356 53 55

  • Boštjan Ogulin, Višji svetovalec II za komunalno, cestno in investicijsko dejavnost: 07/ 356 53 51 ali 031 313 651

 

Povezava na spletno stran Organa upravljanja

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

http://www.mgrt.gov.si/

 

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Razvoj regij, prednostne usmeritve Razvoj obmejnih območij s Hrvaško ter Petega javnega razpisa za izbor operacij iz prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj Regij«

Galerija
Več

Objave

31.1.2014 - Investicijska operacija »Rekonstrukcija dela kategorizirane lokalne ceste LC 255103-odsek Sem. Vrtec-Roška c.- Gaber, od odcepa za Kulturni center do odcepa za Spodnje Gorenjce«
31.1.2014 - Informacija ob podpisu pogodbe
Arhiv objav
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon