Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
Podjetniški inkubator Bela krajina
 
Image result for podjetniA!ki inkubator bela krajina

Inkubator nudi podporo tako inovativnim potencialnim podjetnikom
(inovativni posamezniki, dijaki, študenti, pedagoški delavci, raziskovalci, ipd.) ,
kot tudi novim in obstoječim podjetjem.
 

Podjetniški inkubator Bela krajina predstavlja podporno okolje za razvoj in promocijo podjetništva v Beli krajini. S svojim delovanjem vpliva na povečanje števila novoustanovljenih podjetij, povečanje stopnje preživetja ter rasti mladih podjetij
(start-up podjetja s potencialom hitre rasti) in na splošno prispeva k privlačnosti območja za kreativne posameznike s podjetniškimi idejami ter nudi podporo pri prepoznavanju inovativnih tržno zanimivih zamisli in pomoč pri njihovi realizaciji.

https://inkubator-belakrajina.si/

OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon