Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
Uprava
Občina Semič
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
E-naslov: obcina@semic.si

Telefon: 07/35-65-360
Faks: 07/35-65-365

Uradne ure:
- ponedeljek, 07.30 – 14.30
- sreda, 07.30 – 16.30
- petek, 07.30 – 13.30
Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v občinski upravi Občine Semič
Kodeks ravnanja javnih uslužbencev
http://www.uradni-list.si/1/content?id=29454
Županja:

POLONA KAMBIČ

polona.kambic@semic.si

07 356 53 60
Podžupan:
Funkcijo opravlja nepoklicno
RUDI KOFALT rudikofalt.semic@gmail.com  
Direktorica občinske uprave:

MATEJA KAMBIČ

mateja.kambic@semic.si 07/ 356 53 53

Višji svetovalec I za družbene dejavnosti:

SONJA LIČEN-TESARI sonja.licentesari@semic.si 07/ 356 53 54

Višji svetovalec II za pravne in premoženjske zadeve:


SILVIJA PERUŠIČ
 
silvija.perusic@semic.si 07/ 356 53 66

Višji svetovalec I za komunalno, cestno in investicijsko dejavnost:

BOŠTJAN OGULIN bostjan.ogulin@semic.si 07/ 356 53 51

Višji svtovalec II za prostorsko in stanovanjsko dejavnost:


NATALIJA KASTELEC
 
natalija.kastelec@semic.si 07/ 356 53 52
Višji svetovalec II za razvoj podeželja in malo gospodarstvo: dr. IVA KONDA iva.konda@semic.si 07/ 356 53 55
Računovodja VII/2: BETI PINTARIČ obcina.racunovodstvo@semic.si 07/ 356 53 61
Tajnica funkcionarja V-I: RENATA BUKOVEC obcina@semic.si 07/ 356 53 60

Seznam uradnih oseb, pooblaščenih za vodenje in odločanje v upravnih postopkih
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon