Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
Strategije razvoja
1.10.2018 - Strategija razvoja turizma v destinaciji Bela krajina 2018 - 2022
1.10.2018 - Celostna grafična podoba Bela krajina
14.4.2014 - Občina Semič - ISSO analiza 2014
8.4.2014 - Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa regije JV Slovenija, 2013 - 2015, čistopis april 2014
21.3.2014 - Sprememba Strategije razvoja gasilstva v Občini Semič v obdobju 2014 - 2019
27.9.2013 - Strategija razvoja gasilstva v Občini Semič v obdobju 2014 - 2019
1.2.2013 - Sprememba Strategije razvoja gasilstva v Občini Semič do leta 2014
27.11.2012 - Strategija razvoja Občine Semič do leta 2020
27.11.2012 - Strategija razvoja gasilstva v Občini Semič do leta 2014
27.11.2012 - Strategija razvoja gasilstva do leta 2014 - sklep
27.11.2012 - Strategija razvoja kmetijstva in podeželja 2007 - 2013 - sprejeta
27.11.2012 - Osnutek Strategije prostorskega razvoja Občine Semič
27.11.2012 - Strategija razvoja Občine Semič do leta 2010
27.11.2012 - Regionalni razvojni program razvojne regije jugovzhodna Slovenija 2007 - 2013
27.11.2012 - Analiza lokalnih specifičnih značilnosti ekoremediacije v občinah JV Slovenije - poročilo za Občino Semič
27.11.2012 - Regionalne značilnosti JV Slovenije in evidenca okoljskih problemov ter možnih ERM rešitev
27.11.2012 - Lokalni energetski koncept Občine Semič
Arhiv objav
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon