Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
Krajevna muzejska zbirka
Spoštovani!
Muzejska zbirka bo zaradi obnove muzejske hiše do nadaljnega zaprta.


Zgradba semiškega muzeja je bila dolgo časa šola, kasneje pošta in zdravstvena postaja; je pa pomemben del semiške zgodovine, kulture in arhitektonskih značilnosti jedra Semiča. Danes v njej domujejo krajevna muzejska zbirka, naravoslovna zbirka Bele krajine, vinogradniška zbirka, poročna soba in TIC Semič.

V pritličju muzeja se nahaja naravoslovna zbirka Bele krajine in pisarna TIC-a Semič. V naravoslovni zbirki je predstavljeno varstvo narave in geologija Bele krajine, Natura 2000 v Beli krajini, steljniki, jamsko živalstvo, polh, človeška ribica ali močeril in bober.

Krajevna muzejska zbirka obiskovalcem razkrije zgodovino Semiča in okoliških krajev, ter življenje njihovih prebivalcev od prazgodovine do konca druge svetovne vojne.

V kleti muzeja je ambientalno predstavljena vinogradniška zbirka s prostorom za degustacije. Prikazana je notranjščina nekdanje belokranjske zidanice iz časa, ko je v njej dihal zgolj les, ko še ni bilo v kleti predmetov iz plastike in jekla, ter drugih pripomočkov modernega časa.

Krajevna muzejska zbirka Semič je dislocirana enota Belokranjskega muzeja.

Informacije:
Krajevna muzejska zbirka Semič
Štefanov trg 7, Semič
Oskrbnik: Tereza Tomaževič
telefon: +386 (0)7 35 65 200, +386 (0)31 693 306
Oskrbnik: Nevenka Dragovan Makovec
telefon: +386 (0)7 35 65 200, +386 (0)41 476 240


Belokranjski muzej Metlika
Trg svobode 4, Metlika
Tel: + 386 (0) 7 30 63 370, + 386 (0) 7 30 63 371
Fax: + 386 (0) 7 30 58 177
Spletna stran: http://www.belokranjski-muzej.si/
E-pošta: belokranjski.muzej@guest.arnes.si


krajevna muzejska zbirka


poročna soba
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon