Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
Lokalne volitve 2014

                           


Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije je za 5. oktober 2014 razpisal redne volitve v občinske svete in redne volitve županov (Uradni list RS, št. 47/14).

Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za izvedbo volitev, se šteje 21. julij 2014. 


OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA OBČINE SEMIČ

Naslov: Štefanov trg 9, 8333 Semič

Telefon: 07/35 65 361, 07/35-65-366

El.naslov: tatjana.malnaric@semic.si, obcina.racunovodstvo@semic.si

Lokalne volitve 2014  - redne volitve župana in redne volitve v občinski svet vodi Občinska volilna komisija. Občinsko volilno komisijo je imenoval občinski svet Občine Semič na 14. redni seji dne 14.6.2012 in na 26. redni seji dne 3.7.2014. Sestavljajo jo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki.

Občinsko volilno komisijo sestavljajo:

predsednik
 • Marko ZUPANIČ
namestnica predsednika
 • Ivana Sokolić

člani

 • Marija MOVERN
 • Janez ŽELJKO
 • Suzana KAMBIČ

namestniki članov

 • Robert HUDAK
 • Helena MALNARIČ
 • Miha BANOVEC
tajnica
 • Tatjana MALNARIČ
namestnica tajnice
 • Beti PINTARIČ

Lokalne volitve 2014 – redne volitve predstavnika romske skupnosti v občinskem svetu Občine Semič vodi Posebna občinska volilna komisija. Posebno občinsko volilno komisijo je imenoval občinski svet Občine Semič na 26. redni seji dne 3.7.2014. Sestavljajo jo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki.

Posebno občinsko volilno komisijo sestavljajo:

predsednik

 • Marko ZUPANIČ

namestnica predsednika

 • Ivana Sokolić

člani

 • Anton PAŠIČ
 • Janez MALNARIČ
 • Zmago ARLE

namestniki članov

 • Karel POŽEK
 • Simona BULIČ
 • Nina HRVAT

tajnica

 • Tatjana MALNARIČ

namestnica tajnice

 • Beti PINTARIČ

PRILOGA: Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije

PRILOGA: Sklep o imenovanju namestnika predsednika Občinske volilne komisije

PRILOGA: Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije 

PRILOGA: Sklep o imenovanju tajnice in namestnice tajnice Občinske volilne komisije

PRILOGA: Sklep o imenovanju tajnice in namestnice tajnice Posebne občinske volilne komisije


Aktualno – novice in objave
 

   


Aktualno - Volitve župana


Aktualno - Volitve članov občinskega sveta


Aktualno - Volitve člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti


Informativni koledar volilnih opravil

Zakonodaja

ZAKONODAJA  - državna raven 

ZAKONODAJA  - lokalna raven - Občina Semič

OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon