Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
Industrijska cona

Proizvodno servisna cona Vrtača - PSC Vrtača

Lokacija: neposredno ob regionalni cesti Ručetna vas – Štrekljevec, nasproti tovarne Iskra kondenzatorji d.d. v Semiču

Začetek izgradnje: 1998-99

Veljaven prostorski akt: Odlok o zazidalnem načrtu za del območja Proizvodno servisne cone Vrtača (Ur. list RS št. 92/98, 27/05, 75/06, 84/09, 31/10, 38/11, 79/11, 48/12)

Velikost cone (v celoti): 18,20 ha

Komunalno opremljenih zemljišč: 8,30 ha

Zemljišč na razpolago (last Občine Semič): trenutno ni na razpolago zemljišč

Št. zaposlenih: 317 (leta 2011: 113)

Št. podjetij: 8

 1. Kaiva d.o.o., Obrtna cona 6, 8333 Semič;
  tel: 07/35-65-100, 35-65-110, 041-745-734, e-mail: kaiva@siol.net
 2. Unitplast proizvodna in storitve d.o.o., Obrtna cona 16, 8333 Semič
  tel: 07/35-65-300, Fax: 07/35-65-313, e-mail: unitplast@siol.net
 3. Avtoodpad Franko, Jože Franko s.p., Vrčice 7, 8333 Semič, tel. 07/306 77 05, 040 715 798, e-mail: avtoodpad.fr@gmail.com
 4. Cablex d.o.o. PE Semič, Obrtna cona 7, 8333 Semič, tel: 07/35-65-130, 07/35-65-124, Fax: 07/35-65-131
 5. Toki d.o.o., Obrtna cona 12, 8333 Semič, 8333 Semič
  tel: 07/35-68-033, 041 647 322, fax: 07/35-68-034, e-mail: info@toki.si; www.toki.si
 6. AVTO BUKOVEC avtokleparstvo in avtoličarstvo d.o.o., Obrtna cona, 8333 Semič, tel. 07/356 61 41, 041/787-643
 7. Elstab LDE d.o.o., Obrtna cona 10, 8333 Semič, mail: elstab@siol.net; internte: www.elstab.si
 8. Ključavničarstvo Metal, Aleš Majerle s.p., Vajdova ulica 11, 8333 Semič, tel. 07/30-67-030, mail: ales.metal@siol.net 
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon