Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
Statistika
SPLOŠNI IN STATISTIČNI PODATKI

Naziv: Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič
e-mail: obcina@semic.si
spletni naslov: www.semic.si
ID številka za DDV: SI79049273
matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998

Leto ustanovitve: 1995
Občinski praznik: 28. oktober
Pristojna upravna enota: Črnomelj

Površina občine. 147 km2
Število naselij: 47
Število prebivalcev: 3.767*
Število gospodinjstev: 1.446*
* Vir: Statistični urad Republike Slovenije (podatki na dan 1.1.2018)

Naselja:
Ime: Število prebivalcev Ime: Število prebivalcev
Blatnik pri Črmošnjicah 18 Oskoršnica 65
Brezje pri Rožnem Dolu 7 Osojnik 119
Brezje pri Vinjem Vrhu 11 Planina 9
Brezova Reber 40 Podreber 69
Brezovica pri Črmošnjicah 9 Potoki 18
Brstovec 29 Praproče 21
Cerovec pri Črešnjevcu 60 Praprot 53
Črešnjevec pri Semiču 85 Preloge 9
Črmošnjice 146 Pribišje 23
Gaber pri Črmošnjicah - Pugled 16
Gornje Laze 34 Rožni Dol 51
Gradnik 64 Sela pri Vrčicah 12
Hrib pri Cerovcu 11 Semič 1.985
Hrib pri Rožnem Dolu 0 Sodji Vrh 28
Kal 81 Sovinek 39
Komarna vas 5 Sredgora 0
Krupa 47 Srednja vas 58
Krvavčji Vrh 78 Starihov Vrh 24
Lipovec 28 Stranska vas pri Semiču 58
Maline pri Štrekljevcu 22 Štrekljevec 114
Mašelj - Trebnji Vrh 13
Moverna vas 29 Vinji Vrh pri Semiču 48
Nestoplja vas 25 Vrčice 56
Omota 50    
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon