Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
18.3.2019 - Javni razpis za dodelitev enkratne denarne pomoči mladim družinam pri prvem reševanju stanovanjskega problema v letu 2019
Upravičenec:
Upravičenec do pomoči je lahko eden od staršev mlade družine, ki je državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Občini Semič in na območju Občine Semič prvič rešuje stanovanjski problem obravnavane mlade družine.
Za prvo reševanje stanovanjskega problema se šteje prva gradnja, nakup oziroma preureditev stanovanjske enote.

Višina razpisanih sredstev:
15.000,00 EUR

Rok za oddajo vlog:
Rok je do vključno 30. 9. 2019

Informacije:
Natalija Kastelec - 07/35 65 352
Priloge:
18.3.2019 - - Javni razpis_mlade družine_2019.pdf
18.3.2019 - - obrazec_vloge_2019.pdf
18.3.2019 - - Sklep o začetku postopka-razpis mlade družine2019.pdf
<< Nazaj na objave
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon