Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
8.5.2018 - Misterion - Podpis pogodbe za izvedbo stalne razstave »Narava Bele krajine«


Županja Občine Semič, Polona Kambič in direktor družbe GEAart d.o.o., Vojko Strahovnik, sta dne 4. 5. 2018 podpisala pogodbo za izdelavo projekta za izvedbo stalne razstave »Narava Bele krajine« in njeno postavitev v obnovljenem objektu muzejske hiše v Semiču.

Investicija se izvaja v okviru projekta »Misterion«, ki je sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014-2020.

Občina Semič je k navedeni investiciji pristopila z namenom povečanja privlačnosti naravne dediščine območja. Vsebine razstave bodo predstavljene z upoštevanjem sodobnih muzejskih standardov, interaktivno, izobraževalno, tudi doživljajsko in prilagojeno za ranljive skupine. Posebej bo predstavljena Narava Bele krajine v približno osemminutnem filmu, kjer bosta še posebej blesteli kongerija in črna človeška ribica, pa tudi bober in druge zanimive in/ali edinstvene zgodbe.

Pomembno poslanstvo razstave bo ozavestiti obiskovalce z novimi spoznanji in tako vplivati na vlogo človeka skozi evolucijo prostora in časa v Beli krajini. Posamezna tema, ki je vredna ogleda neposredno v naravi, bo na panoju označena z oznako kraja, kamor želimo ob določeni temi napotiti obiskovalca. Izvir jamske školje kongerije ob Krupi bo vsekakor tak kraj. Školjka kongerija je namreč edina živa jamska školjka na svetu. V Sloveniji je le eno njeno nahajališče in to je v podzemeljskih vodah ob izviru Krupe.

Občina Semič je v marcu 2018 objavila javno naročilo za pridobitev ponudb. Kot najugodnejši ponudnik je bila izbrana družba GEAart d.o.o.. Vrednost pogodbenih del je 158.600,00 EUR z DDV.  

Za izvedbo stalne razstave »Narava Bele krajine« je v okviru projekta »Misterion« namenjenih 87.000 EUR nepovratnih sredstev, razliko v višini 71.600 EUR bo občina zagotovila iz lastnih sredstev. 

Dela se bodo pričela izvajati po veljavnosti pogodbe, predvidoma v sredini maja 2018, zaključena pa bodo v septembru 2019. 

Občina Semič

Galerija
<- Nazaj na novice
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon