Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
17.3.2014 - Priznanje projekta Zlati Kamen 2014 Občini Semič
Projekt »Zlati kamen« je tudi letos preizkusil slovenske občine preko informacijskega sistema slovenskih občin, imenovanega ISSO, ki združuje vse najpomembnejše dostopne kazalnike razvoja na ravni občine, s čimer omogoča primerjalno presojo občin (benchmarking). Preverjanje je potekalo po 54. različnih kazalnikih v okviru 8. področij, in sicer: demografska slika, proračunska učinkovitost, podjetniška dinamika, trg dela, izobrazba, socialna kohezija in okolje.

Z veseljem obveščamo javnost, da je Občina Semič med 211. občinami prepoznana kot 6. najbolj razvojno prodorna občina v Sloveniji in kot 1. v regiji JV Slovenija. Priznanje je včeraj, 13.3.2014, na Konferenci Zlati kamen 2014, v Austria Trend Hotelu v Ljubljani, prevzela županja Občine Semič, Polona Kambič.

V nadaljevanju povzemamo glavne ugotovitve ISSO analize: 
ISSO analiza pravi, da je vrednost sestavljenega indeksa visoka (47,05), pri čemer izstopa proračunska učinkovitost in okoljski kazalniki. Po kazalnikih aktivnosti je Semič na prvem mestu v Sloveniji, pri čemer so celo izjemne vrednosti na naslednjih področjih: veliko investicij, uspešno pridobivanje sredstev EU, nizka stopnja zadolženosti in velik vložek v okolje. Ugotavljajo, da so aktivnosti občine uravnotežene, močno osredotočene na razvojno kritična področja, delo občinske uprave pa da je stroškovno učinkovito. Nadalje je analiza razkrila, da je Semič po kazalnikih doseženega razvoja prav v zlati sredini, z uravnoteženo sliko brez šibkih točk. Navajajo pa zanimivost na področju dinamičnih kazalnikov, po katerih so se v Semiču prihodki gospodarstva sicer močno zmanjšali, sočasno pa so se za 8,6 % povečale investicije in število delovnih mest. Kvalitativna analiza Semič uvršča med občine z najbolj razdelanim strateškim pristopom v Sloveniji. Prikazuje, da so aktivnosti bogate, uravnotežene in usmerjene na kritična podro??ja, kot je okolje in ranljive skupine.

Pri odkrivanju šibkih točk Občine Semič je sklep ISSO analize naslednji: »Pri pregledu občine smo našli le malo šibkih točk. Tudi mednarodne ne-aktivnosti majhni občini s tako bogato razvito aktivnostjo ne moremo očitati – ima pač majhno ekipo. Vse to ne pomeni, da občina nima pred seboj še velikih razvojnih izzivov. Posebno pozornost si zasluži nekoliko šibko gospodarstvo.«

Nedvomno je izzivov še veliko, kljub temu pa smo veseli in hkrati ponosni, da smo v državnem merilu prepoznani kot uspešna občina in postavljeni ob bok drugim, razvojno najbolj prodornim občinam v Sloveniji, kar nas napolnjuje z novo energijo za nadaljevanje našega dela.

Lepo pozdravljeni,

Polona Kambič, županja Občine Semič
Priloge
17.3.2014 - - Zlati kamen - članek.pdf
Galerija
<- Nazaj na novice
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon