Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
18.3.2019 - Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov in programov ostalih društev v Občini Semič v letu 2019
Upravičenci:
  • društva, ki izvajajo socialnovarstvene programe in katerih člani so tudi občanke in občani iz Občine Semič in je hkrati izvajanje njihovih programov v inetersu Občine Semič
  • društva, ki izvajajo ostale programe, za katere občina zagotavlja proračunska sredstva in imajo v statutu navedeno, da delujejo tudi na območju Občine Semič in je hkrati izvajanje njihovega programa v interesu Občine Semič
Višina razpisanih sredstev skupaj 10.150 EUR:
  • humanitarni programi: 4.000,00 EUR
  • programi drugih društev: 3.250,00 EUR
  • tehnična kultura: 300,00 EUR
  • programi društev prijateljev mladine: 2.600,00 EUR

Rok za oddajo programov:
Rok je do vključno 19. 4. 2019

Informacije:
Sonja Ličen Tesari: 07/35 65 354, 07/35 65 360 ali obcina@semic.si
Priloge:
18.3.2019 - - Razpisna dokumentacija - socialnovarstveni programi in programi drugih društev.docx
18.3.2019 - - Javni razpis_socialnovarstveni programi in programi drugih društev 2019.pdf
18.3.2019 - - Sklep o začetku postopka in imenovanju strokovne komisije.pdf
<< Nazaj na objave
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon