Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
29.12.2017 - Misterion - Evalvacija dediščine projektnega območja


Kompas Novo mesto d.o.o. je z ekipo strokovnjakov opravil evalvacijo naravne in kulturne dediščine kot tudi obstoječe turistične infrastrukture.

Obiskali in evalvirali so 31 lokacij, in sicer 11 v občini Semič (Črmošnjice, Divji potok, Rožni dol, Smuk, Učni vrt dr. Derganca, Trško jedro, Krajevna muzejska zbirka Semič, Kraška učna pot od Lebice do Krupe, cerkev sv. Trojice, partizanska bolnica Topolovec, Kočevarji), 15 v občini Metlika (Zeliščni vrt na Krčih, Drašiči, Krašnji vrh, OŠ Bistra Buča, OŠ Brihtna glava, Tri fare, staro mestno jedro, Belokranjski muzej, Slovenski gasilski muzej, Galerija Kambič, reka Kolpa, učna pot Kučar, ribnik Prilozje, Otok, Obrh), 5 v občini Kamanje (jama Vrlovka, arheološki park Vrlovka, Cerkev Marijinega imena, kapela sv. Filipa in Jakoba, reka Kolpa - Petrinski kut). 

Na podlagi evalvacije bodo pripravljene smernice za vključitev dediščine v čezmejni turistični produkt in nadaljnji razvoj dediščine, ki bo upošteval pametno ravnotežje med uporabo in varovanjem dediščine.

Galerija
<- Nazaj na novice
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon