Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
6.5.2019 - Javni razpis za dodelitev sredstev za subvencioniranje obrestne mere in sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Semič za leto 2019
PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
Občina Semič bo iz proračuna za leto 2019 za pospeševanje malega gospodarstva namenila: 
  • sredstva za subvencioniranje obrestne mere namenskih kreditov za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v višini 16.150,00 EUR,
  • sredstva za sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev v višini 5.000,00 EUR.

ROK IN NAČIN PRIJAVE:
Rok za prijavo začne teči z dnem objave 6. 5. 2019 in traja do vključno 13. 9. 2019.

Vloge je potrebno poslati na naslednji naslov: Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič.

Vloge morajo biti v zaprti kuverti in označene z napisom “Ne odpiraj - prijava na javni razpis za pospeševanje razvoja malega gospodarstva ” ter z imenom in naslovom prosilca.

 
Priloge:
6.5.2019 - - Sklep o začetku postopka_JR gospodarstvo_2019.pdf
6.5.2019 - - Razpis za malo gospodarstvo za l. 2019.pdf
6.5.2019 - - PRIJAVNI OBRAZEC_1_1_2.docx
6.5.2019 - - Klavzula.docx
<< Nazaj na objave
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon