Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
22.2.2019 - Informacija glede aktivnosti na južnem delu 3. razvojne osi
Predviden začetek gradnje odseka državne ceste od izvoza z avtoceste do priključka Osredek pri Revozu bo še letos!

15. februarja je v Črnomlju potekala 11. seja Odbora za spremljanje aktivnosti za gradnjo 3. razvojne osi – južni del. Udeležili so se je Severin Maffi – investicije, DARS d. d., vodja sektorja Direkcije RS za infrastrukturo Tomaž Willenpart, direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine, Tomaž Kordiš, belokranjska župana in županja Andrej Kavšek, Darko Zevnik in Polona Kambič, predsednik Območne obrtno - podjetniške zbornice Črnomelj Stanislav Malerič, Vinko Kunič z Občine Črnomelj, predstavnici Kluba belokranjskih študentov Manja Novak in Ivana Laharnar ter predstavnik Mladinskega centra BIT Jurij Matkovič. 

Prostorska umestitev južnega dela 3. razvojne osi je urejena z državnimi prostorskimi načrti in sicer: za odsek od priključka na avtocesto A2 Novo mesto vzhod do priključka Maline je bil sprejet DPN-1  decembra 2012 in za odsek od priključka Maline do MMP Metlika/Črnomelj jug pa DPN-2 decembra 2017. Leta 2015 je bil izveden prenos dokumentacije DPN-1 z Ministrstva za infrastrukturo na DARS d.d. Odsek je razdeljen na štiri etape gradnje, in sicer 1. in 2. etapa od priključka na avtocesto Novo mesto vzhod do priključka Osredek pri Revozu (5,5 kilometra) in na 3. in 4. etapo od priključka Osredek do priključka Maline (12, 4 kilometra). 

V letih 2017 in 2018 so potekali razpisi, cenitve nepremičnin, odkupi zemljišč in objektov ter ključna dela na dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja. Lani je bila izbrana strokovno najustreznejša arhitekturna, krajinska in urbanistična rešitev mostu na novi štiripasovni cesti ter vzporednega mostu za pešce in kolesarje čez reko Krko.

Po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja in inženirja za opravljanje strokovno svetovalnih in inženirskih storitev za gradnjo, bo investitor DARS d.d. z javnim naročilom izbral izvajalca gradnje. Ob uspešni pridobitvi izvajalca gradnje, se lahko prične z gradnjo tega odseka, od priključka na avtocesto do priključka Osredek, še v tem letu. 

Na osnovi izdelane investicijske dokumentacije in študije širših ekonomskih učinkov, kakor tudi študije gradbeno-tehnične in prometne preveritve faznosti gradnje, je ministrica za infrastrukturo januarja potrdila ugotovitve študije in sprejela odločitev, da se 3. in 4. etapa od priključka Osredek do priključka Maline izvede kot hitra štiripasovna cesta z dvocevnim predorom pod Gorjanci, investitor tega odseka je DARS d.d.. Prvi razpisi za dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) za 3. in 4. etapo so v pripravi in bodo objavljeni pomladi letos.

Na sestanku 15. februarja smo bili člani odbora seznanjeni z novico, da je ministrica za infrastrukturo sprejela odločitev o prenosu dokumentacije DPN-2 in investitorstva, za odsek od priključka Maline do MMP Metlika/Črnomelj jug, z Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI)  na DARS d.d. in s tem zagotovila nadaljevanje projektiranja in gradnje tega odseka. 

V regiji Dolenjska in Bela krajina se s tem začenja največji prometno-infrastrukturni projekt, ki bo omogočil Beli krajini bistveno boljšo in varnejšo prometno povezavo do središč v širšem prostoru in s tem povečal možnost za krepitev institucionalnih in gospodarskih povezav ter povečal konkurenčnost ob hkratnem povečanju prometne varnosti in izboljšanju kakovosti bivanja v regiji. 

Župan Občine Črnomelj Andrej Kavšek
Županja Občine Semič Polona Kambič
Župan Občine Metlika Darko Zevnik
<- Nazaj na novice
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon