Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
18.3.2019 - Javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Semič v letu 2019
Upravičenci:
Na razpis se lahko prijavijo društva, zveze, neprofitne ustanove in posamezniki, ki izjavajo programe ljubiteljske kulturne dejavnosti. 

Višina razpisanih sredstev skupaj 20.700 EUR:
  • redna dejavnost registriranih kulturnih društev 2.300 EUR
  • delovanje pevskih zborov, godbenih, gledaliških, folklornih, recitacijskih in slikarskih skupin 13.000 EUR
  • izvedba prireditev občinskega pomena (prireditev v sklopu Krakarjevih dni, proslave ob kulturnem prazniku, ob dnevu upora proti okupatorju, ob dnevu državnosti, ob dnevu samostojnosti in enotnosti, osrednja prireditev ob občinskem prazniku in prireditev v spomin 1. belokranjski četi) 3.500 EUR
  • izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljske kulturne dejavnosti 400 EUR
  • nakup opreme 1.500 EUR

Rok za oddajo programov:
Rok je do vključno 19. 4. 2019.

Informacije:
Sonja Ličen Tesari: 07/35 65 354, 07/35 65 360 ali sonja.licentesari@semic.si
Priloge:
18.3.2019 - - Javni razpis za sofinanciranje programo kulture 2019.pdf
18.3.2019 - - Razpisna dokumentacija_programi kulture 2019.docx
18.3.2019 - - Sklep o začetku postopka in imenovanju strokovne komisije_1.pdf
<< Nazaj na objave
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon