Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
15.5.2019 - 12. Javni poziv za sprejem v Podjetniški inkubator Bela krajina
RIC Bela krajina v sodelovanju z Občino Črnomelj, Občino Metlika in Občino Semič objavlja 12. javni poziv k oddaji vloge za sprejem v članstvo v Podjetniški inkubator Bela krajina v enotah:
  • Stratus, Ulica heroja Stariha 19, Črnomelj
  • TRIS Kanižarica, Kanižarica 41, Črnomelj
  • Stara lekarna, Kolodvorska 23A, Črnomelj
Predmet poziva je sprejem pravnih oseb v redno članstvo v Podjetniški inkubator Bela krajina. Vlogo lahko odda tudi fizična oseba, ki namerava ustanoviti podjetje, pri čemer priloži izjavo z rokom, do kdaj bo podjetje ustanovila.
 
S pozivom omogočamo najem:
 - 1 pisarniškega prostora v enoti Stratus
 - 2 pisarniških ter 1 proizvodnega prostora v enoti TRIS Kanižarica
 - 1 pisarniški prostor v enoti Stara lekarna
 
Rok za oddajo prijav za redno članstvo v podjetniškem inkubatorju na ta javni poziv je 7. junij 2019. Odpiranje vlog bo potekalo v roku deset delovnih dni od prejema vlog. O sprejemu bo odločala Komisija, ki bo podala svoje mnenje. Kandidat bo o rezultatih obveščen najpozneje 7 dni od odpiranja vlog.
 
Dodatne informacije
Kontaktna oseba za ogled prostorov (po predhodnem dogovoru) ter za informacije o javnem pozivu, vključno z dokumentacijo javnega poziva je Kristian Asani (051 806 925; kristian.asani@ric-belakrajina.si).
 
Razpisna dokumentacija in ostali dokumenti so dostopni tudi na spletni strani podjetniškega inkubatorja.
Priloge:
15.5.2019 - - 12. Javni poziv Podjetniški inkubator Bela krajina maj_2019_1.pdf
15.5.2019 - - VLOGA ZA VSTOP V PODJETNIŠKI INKUBATOR_9.docx
15.5.2019 - - Finančni načrt_1.xlsx
15.5.2019 - - PRAVILNIK o postopku sprejema v podjetniški inkubator_3.pdf
15.5.2019 - - 20190312_inkubator-19-HDR.jpg
15.5.2019 - - 20190312_inkubator-51.jpg
<< Nazaj na objave
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon