Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
18.2.2014 - Možnost vpisa organizacij v vpisnik prostovoljskih organizacij
Spoštovani,

Občina Semič vas obvešča o možnosti vpisa društev v vpisnik prostovoljskih organizacij skladno z Zakonom o prostovoljstvu (Ur. l. RS, št. 10/2011, 16/2011). Po omenjenem zakonu so prostovoljne organizacije pravne osebe zasebnega prava, vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij, katerih delovanje je z zakonom opredeljeno kot nepridobitno in katerih dejavnost ni v nasprotju z opredelitvijo prostovoljstva. 

Prostovoljstvo je namreč opredeljeno kot družbeno koristna brezplačna aktivnost posameznikov, ki s svojim delom, znanjem in izkušnjami prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin ter k razvoju solidarne, humane in enakopravne družbe. Prostovoljstvo krepi medsebojno solidarnost ljudi, spodbuja razvoj človeških zmožnosti in vseživljenjskega učenja, zagotavlja družbeno povezanost in sodelovanje pri reševanju problemov posameznikov in družbe. 

Skladno z omenjenim zakonom bo Občina Semič v javnih razpisih na področjih, na katerih delujejo tudi prostovoljne organizacije, izvajanju projektov in programov prostovoljskih organizacij, namenila najmanj 10 % razpisanih sredstev posameznega javnega razpisa.
V kolikor bi torej želeli kandidirati na javne razpise in črpati sredstva iz naslova prostovoljnega dela, se vaše društvo lahko vpiše v vpisnik prostovoljskih organizacij, ki pa poleg pravic iz tega naslova prinaša tudi nekatere obveznosti, kot je recimo vodenje evidence prostovoljcev in opravljenega prostovoljnega dela ter letno poročanje. 


Na podlagi Zakona o prostovoljstvu, je AJPES določen kot pristojna organizacija za vzpostavitev vpisnika prostovoljskih organizacij, obenem pa izvaja vpise, spremembe, izbrise in ponovno priglasitev prostovoljskih organizacij v vpisnik. Priglasitev v vpisnik prostovoljskih organizacij se predloži na obrazcu, ki je Priloga 1 Pravilnika o področjih prostovoljskega dela in vpisniku. Obrazec najdete v prilogi ali na spletni strani AJPES-a.
 
AJPES prostovoljsko organizacijo vpiše v vpisnik prostovoljskih organizacij, če izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 38. člena Zakona o prostovoljstvu ter ji izda Potrdilo o vpisu v vpisnik prostovoljskih organizacij.

Za dodatna vprašanja smo vam na voljo.

Polona Kambič,
županja Občine Semič

Priloge
18.2.2014 - - Priglasitev v vpisnik prostovoljskih organizacij.doc
<- Nazaj na novice
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon