Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
18.3.2019 - Javni razpis za sofinanciranje obnove fasad na objektih v Občini Semič za leto 2019
Namen javnega razpisa:
Namen javnega razpisa je sofinanciranje obnove fasad za leto 2019 v smislu urejenosti zunanjega videza objektov in naselij, povečanja energetske učinkovitosti stavb kot tudi obnove in oživljanja vaških jeder.

Upravičenci:
Na razpis se lahko prijavijo vsi, ki so na območju Občine Semič vlagali v obnovo fasad na stanovanjskih, poslovno stanovanjskih, gospodarskih in poslovnih objektih ter so dela izvedli v obdobju, določenem v razpisu in imajo dokazila za obnovo fasade.

Višina razpisanih sredstev:
5.000,00 EUR

Rok za oddajo vlog:
Rok je do vključno 30. 9. 2019

Informacije:
Natalija Kastelec - 07/35 65 352
Priloge:
18.3.2019 - - Javni razpis 2019.pdf
18.3.2019 - - Prijavni obrazec_9.pdf
18.3.2019 - - Soglasje solastnika_7.pdf
18.3.2019 - - Soglasje lastnika - najem_3.pdf
18.3.2019 - - Potrdilo ZVKDS_4.pdf
18.3.2019 - - Izjava - obveznosti do občine_7.pdf
18.3.2019 - - Izjava izvajalca_3.pdf
18.3.2019 - - Pogodba-vzorec_7.pdf
18.3.2019 - - Sklep o začetku postopka-razpis fasade2019.pdf
<< Nazaj na objave
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon