Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
27.5.2019 - Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
Občina Semič razpisuje oddajo:
  • dvosobnega neprofitnega stanovanja na Metliški cesti 1 v Semiču,
  • enosobnega neprofitnega stanovanja na Metliški cesti 1 v Semiču,
  • dvosobnega neprofitnega stanovanja na Metliški cesti 5 v Semiču
  • ter morebitna druga sproščena neprofitna stanovanja do objave novega javnega razpisa.

Upravičenci oddajo vloge na priloženem predpisanem obrazcu in priložijo zahtevana dokazila.

Rok za oddajo vloge: 10. 6. 2019

Dodatne informacije: Natalija Kastelec, tel. 07/35-65-352.
Priloge:
27.5.2019 - - javni_razpis_stanovanja_2019.pdf
27.5.2019 - - obrazec vloge 2019_1.pdf
27.5.2019 - - sklep o imenovanju komisije_1.pdf
<< Nazaj na objave
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon