Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
1.4.2019 - Razpis garancij in posojil Garancijske sheme za Dolenjsko 2019
Razvojni center Novo mesto d.o.o. je 1.4.2019 objavil razpis garancij in posojil Garancijske sheme za Dolenjsko 2019. 
Mikro, mala podjetja, samostojni podjetniki, društva, zavodi, zadruge in socialna podjetja dostopajo do ugodnih posojil in garancij za:
• investicije do 120.000 EUR (ročnost do 7 let),
• obratna sredstva do 40.000 EUR (ročnost do 3 leta),
• zaposlovanje 5.000 EUR / novo delovno mesto ali samozaposlitev (ročnost do 3 leta) in
• predfinanciranje projektov do 60.000 EUR (ročnost do 3 leta).

Razpisan kreditni potencial bo v višini 3.495.445,00 EUR.

Sodelujoče banke:
V razpisu sodelujejo tri banke:
• NLB d.d.: 6 mesečni EURIBOR + 1,50% pribitka.
• Delavska hranilnica d.d.: 6 mesečni EURIBOR + 1,70% pribitka.
• LON d.d.: 6 mesečni EURIBOR + 1,80% pribitka.
• Abanka d.d.: 6 mesečni EURIBOR + 2,00% pribitka.

Upravičenci
Na razpisu lahko kandidirajo upravičenci iz občin: Mestne občine Novo mesto, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Žužemberk.

Dodatne informacije
Več informacij o GSD najdete tukaj.

Za vse dodatne informacije spremljajte spletno stran www.rc-nm.si ali kontaktirajte Miljano Balaban na miljana.balaban@rc-nm.si ali na telefonsko številko 07/ 33 72 987.

Rok za oddajo vlog
Razpis je odprt do 31. 3. 2020. Upravičenci lahko oddajo vloge od dneva objave naprej. Popolne vloge, oddane do 5. dne v tekočem mesecu, bodo obravnavane najkasneje do konca tekočega meseca. Popolne vloge bo obravnaval Garancijski odbor GSD praviloma enkrat mesečno. RC NM bo upravičence pisno obvestil z odločitvijo pristojnih organov v 15. dneh po sprejemu odločitve na Garancijskem odboru.

RAZPIS in RAZPISNO DOKUMENTACIJO najdete tukaj. 
<< Nazaj na objave
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon