Pogled v preteklost….

V Ribnici je bil leta 1977 zgrajen športni center z veliko športno dvorano in s 25 metrskim pokritim bazenom. Večnamenska dvorana je sprejela do 1500 obiskovalcev. Na razpolago je bila predvsem takrat najbolj razviti športni panogi v občini – rokometu. Bazen je nekaj let uspešno deloval, vendar ga je bilo treba zaradi previsokih obratovalnih stroškov zapreti. Občina ga je v letu 1996 s pomočjo Ministrstva za šolstvo in šport posodobila. S tem je zagotovila dobre pogoje za plavalno dejavnost šole, vrtca, plavalnega in triatlonskega kluba. Ponosni smo na pismenost naših otrok, ki je na zelo visoki ravni.

V letu 1997 so se začele aktivnosti za prenovo preostalega dela športnega centra v letu 200 pa je Upravna enota Ribnica izdala gradbeno dovoljenje. Prenova športnega centra je dobila svoj zamah konec leta 2000 in se postopoma nadaljevala do decembra 2003, ko je bil dokončno prenovljen.

in v sedanjost…

Objekt tehnično in funkcionalno omogoča izvajanje predšolskega in šolskega programa, tekmovalnega športa, rekreacijo, mednarodnih tekmovanj in kulturnih prireditev. Za uporabo je prilagojen tudi osebam z gibalnimi ovirami.

V objektu je šest vadbenih površin:
Velika dvorana se lahko razdeli na tri enake vadbene enote velikosti košarkarskega igrišča za različne športne dejavnosti: rokomet, košarka, odbojka, futsal, badminton, gimnastika in druge. Zgrajena je plezalna stena, ki omogoča tekmovanja na najvišji ravni. Na galerijah je na razpolago več površin za dejavnosti plesa in baleta, borilnih veščin, namizni tenis, in dvorana prilagojena za športno vzgojo predšolskih otrok. V pritličju prizidka so kabineti, garderobe , prostori za društva, shrambe in ostali pomožni prostori. Poleg bazena je urejena manjša tribuna za spremljanje in vadbe in tekmovanj, poleg pa se nahaja tudi fitnes.

Skupna površina Športnega centra zajema 4850m2. 1880m2 je namenjeno za izvajanje šolskih dejavnosti, 300m2 pa predšolskim dejavnostim.